Catholicus Norvegicus

Musings of a Lutheran priest

«Takk, gode Gud, for alle ting…»

Dette er preika eg hadde i Hafslo kyrkje 28. september d.å. Dette var hausttakkefest med utdeling av bøker til 4- og 6-åringar og nattverd. Teksten her er nok ikkje heilt … Continue reading

October 3, 2014 · Leave a comment

Kyrkja er kyrkje

I ein kommentar om folkekyrkja og dei lokale aktivitetane som skjer der skriv Åsta Årøen at ho synst det er dumt at fokuset er på «høymesser og seremonier.» Ho påpeiker … Continue reading

September 27, 2014 · Leave a comment

Fellesskap med Kristus

Denne posten er ikkje sjølve preika eg hadde på sundag, men nokre refleksjonar eg gjorde meg i går kveld, same dag som eg heldt preika. Preiketeksten var Matt 20:1-16, om … Continue reading

September 15, 2014 · Leave a comment

MÅ vi seie Javeh?

Med meir eller mindre jamne mellomrom kjem eg over påstanden at vi, som kristne, eigentleg bør bruke – dvs. skrive og seie – Guds namn i Det gamle testamente, YHWH, … Continue reading

September 13, 2014 · Leave a comment

Archives

Categories

Blog Stats

  • 131,920 'communicants'
© 2005-2014 Kjetil Kringlebotten. All rights reserved.

Peter Kreeft on Eucharistic Adoration

“You must be thinking something like this: I don’t understand how all these intelligent people can get down on their knees and worship what looks like a little piece of bread...”

“No, that’s not quite what I am thinking... I am trying to imagine how you feel... I am thinking that if I believed that—if I believed what you say you believe, that God himself was there in person right in front of my eyes—I can’t imagine myself ever getting up again.”

— Excerpt from a conversation between Peter Kreeft and one of his muslim students (from the Kindle edition of Between Allah & Jesus, loc. 217-223)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.