Hallaråker: A New Hope

Det siste døgeret har det storma ein del rundt Karl Johan Hallaråker, tidlegare generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF), etter at han rosa bispemøtet for kloke råd i ein vanskeleg situasjon. (For nokre av svara, sjå her og her.) Utgangspunktet er bispemøtet sine råd i høve innføring av vigselsliturgi for samkjønna par. Eg skal ikkje her verken… More Hallaråker: A New Hope

No, Leif Eriksson was not an Eastern Christian

According to Abbot Tryphon, at the blog The Morning Offering, Leif Eriksson, the great Norwegian/Icelandic explorer, was the first Orthodox Christian in America. Now, it is not clear from the blog what the Abbot means by ‘Orthodox.’ If he is referring to the Church entire, saying that the Roman Catholics split from the true (Orthodox)… More No, Leif Eriksson was not an Eastern Christian

Ja, reservasjonsrett er ikkje tilstrekkeleg

I etterkant av kyrkjevalet har det vorte diskutert kva løysinga skal vere i høve innføring av liturgi for vigsel av samkjønna par. Dag Øivind Østereng har poengtert at det ikkje er nok å innføre reservasjonsrett, og viser til det han, i Carissimi, har hevda sidan 19. september 2007 – ca. to månadar før kyrkjemøtet då… More Ja, reservasjonsrett er ikkje tilstrekkeleg

Aristotle the wipping boy, amongst other things

In a Norwegian debate forum, one of the participants wrote a piece on where we might find what is holy. He maintains that things and places aren’t holy, only persons are. I disagree with him on that, for reasons pertaining to linguistics (since ‘to make holy’ literally means to set someting or someone aside for religious… More Aristotle the wipping boy, amongst other things