Differences between the Lutheran and the Reformed view of Justification

I have been writing on a blog post on the difference between Lutheran and Reformed views of Justification, and I found out that this day must be the best day to post it. Today is the 10th anniversary of my blog, and the first post I posted (in Norwegian) was about protestantism, secularism, and the state… More Differences between the Lutheran and the Reformed view of Justification

Nokre tankar omkring konfirmasjonen

Sidan 1920(!) har konfirmasjonen i Den norske kyrkja primært vore ei velsignings- og forbønshandling, og ikkje primært ei vedkjenningshandling og ein teologi- og bibelkunnskapspresentasjon. Nokre eg har snakka med synst dette verkar rart. Men når eg har snakka med utanlandske vener, spesielt frå England eller USA, vert ein ofte overraska over at vi i Noreg… More Nokre tankar omkring konfirmasjonen