Ja, reservasjonsrett er ikkje tilstrekkeleg

I etterkant av kyrkjevalet har det vorte diskutert kva løysinga skal vere i høve innføring av liturgi for vigsel av samkjønna par. Dag Øivind Østereng har poengtert at det ikkje er nok å innføre reservasjonsrett, og viser til det han, i Carissimi, har hevda sidan 19. september 2007 – ca. to månadar før kyrkjemøtet då… More Ja, reservasjonsrett er ikkje tilstrekkeleg

Aristotle the wipping boy, amongst other things

In a Norwegian debate forum, one of the participants wrote a piece on where we might find what is holy. He maintains that things and places aren’t holy, only persons are. I disagree with him on that, for reasons pertaining to linguistics (since ‘to make holy’ literally means to set someting or someone aside for religious… More Aristotle the wipping boy, amongst other things

Olsok

I dag, 29. juli, er det Olsok – minnedag for Olav Haraldsson eller Heilag-Olav, Noregs skytshelgen og Rex Perpetuus Norvegiae, Noregs ævelege konge. Han er den som har fått ‘æra’ for at Noreg vart verkeleg kristna. Vi kan seie at han fullførte det verk som Olav Tryggvason byrja, då han gjekk i land på Moster… More Olsok

To syn?

Denne er også publisert på Verdidebatt. ______________________________ Tønsbergs Blad melder at Tunsberg biskop Per Arne Dahl no har ‘avklart’ sitt syn på vigsel av homofile. Vel, noko ‘avklaring’ var det vel ikkje. Det er jo det same synet han målbar fram mot bispenominasjonen i Tunsberg. Han vil ikkje vie homofile par, men «ønsker å bidra… More To syn?