Middelaldrande menn?

Då eg — for nokre dagar sidan — såg eit innslag om G8-møtet i Nyhetene, var det ei norsk jente som uttalte (sitert etter hukommelsen): «Det er feil at ein gjeng middelaldrande menn skal bestemme framtida til verdas fattige.»

Spørsmålet mitt er: kva har det med saka å gjere at dei er middelaldrande, eller til og med gamle? Kva med Bob Geldof, hjernen bak Live 8-konsertane? Eg reknar med at ho er einig med han — og han er ikkje noko «ungfole» akkurat.

Uttrykket «middelaldrande menn» blir altfor ofte brukt nedlatande, i meininga «urettferdig», «dum», «konservativ», «gammaldags», etc., og eg meiner at dette har med at vi i vår tid opphøgjer ungdomen, og neglisjerer dei med livserfaring.

Dette tar forskaren Paul Otto Brunstad opp. I Dagen står det:

Stadig flere mennesker har lite lyst til å bli voksne. Det må det gjøres noe med, mener forsker Paul Otto Brunstad. […]

Om voksne ikke vet hva det vil si å være voksen, hvordan skal de da kunne oppdra barn til å bli voksne? Dette spørsmålet reiste Paul Otto Brunstad på en regjeringskonferanse for noen år siden. […]

Noe kort og enkelt svar på hva en voksen er kan Brunstad ennå ikke gi. Men noen grunnleggende tanker har han gjort seg.
– En voksen kan ta ansvar i ulike situasjoner som krever ulike ting. Noen ganger må en vise myndighet og autoritet, andre ganger vise omsorg og sørge for den andre på mykere måter, og andre ganger igjen sette mål og definere hvordan ting skal være.
Brunstad sier at å være voksen handler om en indre trygghet, et mangfoldig repertoar av handlemåter og evne til å vurdere hva som er det beste i hver enkelt situasjon. Dette krever innsikt i og medfølelse med den andres situasjon. Endelig må en ta ansvar og stå for det en gjør.

Kvifor skal vi neglisjere dette, sjå ned på dei som faktisk har livserfaring og som oftast veit kva livet inneber?

Så, uansett kor ueing du er med Bush, Blair, etc. så ikkje bruk uttrykket «middelaldrande menn» som eit skjelsord.

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

One thought on “Middelaldrande menn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s