Val 05: Privatskulane

I Vårt lands valgblogg, 30. august, skriv Erling Rimehaug litt om privatskulane, og SV sitt syn på dette:

SV vil fjerne karakterene, nasjonale prøver, kristen formålsparagraf og kristne privatskoler.

Eg skal ikkje nemne karakterane, då dette i seg sjølv er det dummaste eg har høyr i skulepolitikken dei siste ti åra. Men det er ein ting eg lurar på:

Kvifor vil SV fjerne dei kristne privatskulane? Eg har aldri høyrt dei nemne dei muslimske koranskulane. Og kva med Steinerskulen? Den er antroposofisk. Dei seier sjølv at dei ikkje er noko livssynsskule, men i læreplanen deira (av 2004), blir det sagt at dei;

legger vekt på at mest mulig av undervisningen skal skje i klassesammenheng, altså i samlet klasse eller i grupper. Men det vil alltid finnes enkeltelever som trenger spesielt tilrettelagt undervisning eller terapi for at deres behov for likeverdig opplæring i samsvar med evner og forutsetninger skal tilfredsstilles. Denne delen av arbeidet er også basert på almen antroposofisk menneskekunnskap og på hovedlinjene i steinerskolens fagplan.

Så, dei er altså ikkje ein livssynsskule, men heile pedagogikken deira er altså religiøst basert?

Så, SV; kvifor skal kristne privatskular bort, medan muslimske og antroposofiske/nyreligiøse skular får bli?

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s