Val 05: Homofili og intoleranse

I Vårt Land, 1. september innrømmer laiaren i KrF, Valgerd Svarstad Haugland (biletet), at partiet har vore intolerant i spørsmålet om rettane til dei homofile:

– Jeg innrømmer at KrF aldri har vært i front for å kjempe fram homofiles rettigheter. Heller ikke for en del andre gruppers rettigheter. Vi forandrer oss som alle andre.

Det er positivt at Haugland no kjem med dette. Det har lenge vore eit problem at enkelte Krf’arar ikkje ser forskjellen mellom religiøse/kyrkjelege rettar og borgarlege rettar.

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

7 thoughts on “Val 05: Homofili og intoleranse

  1. Ikkje? Det var nytt for meg. Kva med “menn som hev omgang med menn, slik ein hev omgang med kvinner” elder “dei(menn) brann av lyst etter kvarandre” og gav seg til unaturleg omgang med dyr og kvarandre. Gud hev lagt byar aude grunna slikt tidlegare…

  2. Uten å legge ord i munnen på noen, vil jeg anta at det her er snakk om en distingsjon mellom homofili og homofil praksis. Slik forstod jeg det, i alle fall.

  3. Tilsynelatande hev du rett der, men faktisk ikkje heilt. Homoseksuell praksis er ikkje kun ei synd mot bodet om hor, men óg ei synd mot naturen, nærare sagt naturlova som er “skriven inn i hjartet åt heidningane.”
    Difor er faktisk homoseksuell praksis ei “dobbelsynd”, istadenfor ei “enkelsynd”, som “naturleg” hor er. I tradisjonell katolsk lære er faktisk homoseksuelle gjerningar ” ei synd som ropar til himmelen om hemn.”

  4. Homoseksualitet og sodomi er en doedssynd. Homoseksualitet er feilrettet seksualitet, og i strid med naturen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s