Skappolitikaren

Sidan eg i bloggen min Skapkatolikken har skrive ein del om politikk i det siste, så valte eg å starte ein eigen blogg for politiske saker. Her blir det posta litt småting og litt store ting om alt frå fordelingspolitikk til kulturpolitikk og kyrkjepolitikk.

Håpar at folk ser med interesse på dette.

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements
This entry was posted in Samfunn.

3 comments on “Skappolitikaren

  1. Gosj, dette er vel din fjerde blogg på kort tid, Kjetil. Ikke gap over for mye…

  2. This post has been removed by the author.

  3. Ja, eg er kanskje litt stor i kjeften? 😉

    Det er min “fjerde” blogg, men den eine ag hadde er no fjerna.

    Strengt tatt blir det vel ikkje ein direkte “ny” blogg, eg berre skiljer ut noko frå den opphavlege.

    mvh–>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s