EU: byggjer venstresida på myter?

I Aftenposten (mars 2004) seier tidlagere stortingsrepresentant for SV, Paul Chaffey, at venstresida byggjer på myter i sin kamp mot globaliseringa. Mellom anna påpeiker han at det «blir et stadig større problem for globaliseringsmotstanderne at sannheten de har basert sin motstand mot, ikke stemmer».

Sjølv har eg hatt store problem med globaliseringa og spesielt EU. Dette var basert på eit snevert — og «pinsekarismatisk» — kristendomssyn, der EU er det store dyret, eller Antikrist, om du vil.

Men eg har etter kvart endra syn på dette (les om dette her), og har difor innsett at eg har bygd mi tidlegare oppfatning på myter. Dette tar Chaffey også opp i eit intervju i Dagbladet, der han beskriver sitt nei til EU i 1994 som ein tabbe. Han seier:

– Da jeg stemte imot, trodde jeg ikke på eurosamarbeidet eller at EU virkelig ville utvide østover. Virkeligheten har vist at jeg tok feil. Ved neste korsvei bør vi bli medlem…

Sjølv har eg — etter økonomisk og politisk resonering — blitt meir positiv til EU. Eg er ikkje heilt sikker endå, men håper på diskusjon om dette.

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s