Naturrettsprinsippet

Mange refererer til naturrettsprinsippet for å undrbyggje ting som Grunnlova, FNs menneskerettar og Den amerikanske uavhegigleiksærkleringa. Men eg lurer på kva dei grunngjev dette med? Kvifor har vi ein rett frå naturen, ein rett som “andre dyr” ikkje har?

Sjølv vel eg å basere slikt på Gud, men dersom ein ikkje trur på Gud, kva baserer ein då dette på?

Berre eit spørsmål til ettertanke.

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s