HavHeksas Sideblikk: Formeringens egoisme (synsing om lesbiske/homofiles rettigheter og litt til)

I bloggen HavHeksas Sideblikk står ein post om homofili, barn og adopsjon; HavHeksas Sideblikk: Formeringens egoisme (synsing om lesbiske/homofiles rettigheter og litt til). Eg siterer:

Å få unger er overhode ingen menneskerett. Arbeiderpartiet og resten av de såpekokerne som skal styre landet vårt for tiden ser ut til å tro at det å sette barn til verden er en menneskerett. Det er faktisk ikke det.
Skal vi ta natur-vrien? Javisst, vi tar den.
Si meg, hvordan skal to lesbiske kunne få barn sammen? De kan bedrive så mye sex de bare måtte ønske, unger blir det ikke av det likevel, så lenge det er hverandre de har sex med. Fra naturens side kan ikke lesbiske eller homofile få barn sammen.
Bekkemellem er klar over det, håper jeg.(dette kvinnfolket begynner å få anmerkninger i boka hos meg med en del rare uttalelser)

Så langt er eg ganske einig med henne, men så kjem vi til det aktuelle; adopsjonsrett/retten til å bli vurdert for adopsjon:

At ikke lesbiske og homofile skal kunne adoptere skjønner jeg ikke, men de heterofile som ikke kan få barn, adopter for helsiken.
Det finnes millioner av hjemløse og foreldreløse barn der ute. Det er en grenseløs egoisme når man skal trumfe gjennom at man MÅ få barn med ens egne gener.. på samfunnets regning, når det allerede finnes mange som trenger et hjem der ute.

Sjølv har eg ikkje så mange meiningar om mobbing av barn av homofile (utanom at eg sjølvsagt er imot det), om stebarnsadopsjon (som allereie er lovleg for homofile i Noreg) eller om retten til å bli vurdert til å adoptere norske barn. Grunnen til at eg er imot homofil adopsjon av utanlandske barn, er at vi berre lagar problem for dei barna som lever i andre land, og som treng adoptivforeldre.

I dei landa Noreg samarbeidar med — mellom anna i Asia, i Afrika og i Latin-Amerika — er homofili ofte ulovleg, eller i «beste fall» sett ned på. Dei barna som blir sendt derifrå, blir sendt på heimlandets premissar, ikkje våre. Desse landa nektar å sende barn til homofile foreldrepar, og nokre av dei nekter til og med å sende barn (også til hetrofile foreldrepar) til dei landa som har lover som godtek dette. Dette går då ut over dei barna som treng foreldre.

Dette blir også belyst i ein gammal ledarartikkel i Magazinet; Homofile kan glemme adopsjon (2. mai 2005), der redaktør Vebjørn K. Selbekk skriv om homofil adopsjon, og spør kva som er vitsen med det. Eg siterer:

Homofiles adgang til å adoptere barn kan bli en het sak i høstens valgkamp. SV, Venstre og Ap har allerede gjort programvedtak i favør av homoadopsjon. I helgen er det ventet at Høyre vil gjøre noe av det samme, selv om den formuleringen programkomiteen i utgangspunktet har lagt opp til er noe rundere og mindre forpliktende enn de andre partienes vedtak. (…) Men selv om lovgiverne skulle åpne for en slik adgang, må nok de homofile likevel se langt etter adoptivbarn. Det påviste vi her i Magazinet allerede da spørsmålet kom opp første gang. Ingen av de landene som samarbeider med Norge når det gjelder adopsjon, vil nemlig tillate at barn adopteres bort til homofile. Ikke nok med det. Adopsjonsbyråene uttrykte overfor Magazinet også bekymring for at en slik endring av lovverket kan ha negative konsekvenser i forhold til alt adopsjonssamarbeid med utlandet. Disse landene vil nemlig vurdere adopsjonsrett for homofile som så dramatisk at det kan bli skeptiske til om det er riktig å sende noen som helst barn til et land som kan finne på å innføre en slik lov.

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

6 thoughts on “HavHeksas Sideblikk: Formeringens egoisme (synsing om lesbiske/homofiles rettigheter og litt til)

 1. Her kan ein jo seie litt om ekteskapet også. Eit ekteskap blir i ordboka definert som “samliv mellom mann og kvinne bygd på rettsleg bindande avtale med offentleg status”. Korleis kan dette harmonere med ordet “kjønnsnøytral”? Enkelte meinte at ein kunne kalle det for “einkjønna ekteskap”, men dette ville berre avsløre sjølvmotseiinga. Eit ekteskap handlar om at det er to ulike partar — mann og kvinne — med like juridiske rettar. Korleis skal dette harmonere med det “kjønnsnøytrale”?

  Dette viser eigentleg kva forkjemparane av dette tyr til i sin “kamp” — omderinering av begrep for slik å kunne “målbinde” motstandarane sine. Poenget er at ordet “kjønnsnøytral”, sjølv om det er heilt meiningslaust stilt saman med ordet “ekteskap”, verkar positivt, mykje på grunn av at folk oppfattar ordet “nøytralt” positivt. Dersom du er nøytral er du ein som “ikkje tek parti”, som er “upartisk”. Dette synst folk er positivt (kven liker vel strid?), men problemet er at ein ikkje ser den klare sjølvmotseiinga: dersom forkjemparane for dette er “nøytrale”, kvifor går dei då så kraftig ut mot dei som kjempar for den vanlege “kjernefamilien”? Er det å vere “nøytral”?

  Slik eg ser det, vil ikkje ei “kjønnsnøytral” ekteskapslovgjeving gje homofile noko fleire rettar enn dei har no, men det vil utvilsamt svekke familien. Og så kan ein jo også spørje seg; korleis skulle ein haldt seg til homofili, rein vitskapleg? Dersom ein ser på dette evolusjonelt, så burde vel dei homofile vore utrydda for lengst. Og då blir vel spørsmålet også: er homofili medfødd, i alle fall reint bilogisk?

  mvh

 2. Dersom ein ser på dette evolusjonelt, så burde vel dei homofile vore utrydda for lengst.

  Hvorfor det?

 3. Selvfølgelig kan og vil homofile formere seg hvis situasjonen tilsier det, bare ikke med hverandre.

  Kan det ikke tenkes at homofile i tidligere generasjoner stiftet familie og fikk barn fordi dette var samfunnsnormen, og fordi de ikke hadde anledning til å “leve ut” sin legning slik homofile gjør i dag?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s