Missedommar Gelius

Som folk sikkert har fått med seg, så skal Einar Gelius, vår kjære, folkekjære «prest», vere missedommar i Frk. Norge. Eg blir ikkje lenger overraska over «stunta» til den mannen, men dette tok kaka. Spesielt morosamt var det når han — i kveldens nyheter på TV2 — skulle rettferdiggjere dette. Han sa han såg etter «personlegdom», og så sa han at dette var ein god måte å vise at også desse jentene hadde sjel! Yeah right!

— Kjetil Kringlebotten

7 thoughts on “Missedommar Gelius

 1. Eg må sei her att du setter deg sjølv i domar setet her.
  Ein skulle her tro att du sjølv ikkje skulle lika å vera med i ei liknade tevling sjølv, som dommar, eller att du er eit slags overmenneske som ikkje ser etter personar av det andre kjønn, med vellyst, behag og begjær. Det att ein prest setter seg inn i ei rolla som ein person av folket, kan vel ikkje seiast å væra feil, ikkje i eit samfunn som Noreg eingong. Var det ikkje slek att Jesus sjølv holdt seg med dei “største” syndarane blant folket. Det må være betre att ein kristen mann blander seg med folket, og viser att sjølv kristne menneske ikkje er overmenn, og lytelause. Ein vil ikkje finna att folk vendar seg til Gud der alle allereide har vendt seg mot han, ein må også gå ut for å driva misjon.

  Dessutan verkar det som om du ikkje festar lit til kva Einar seiar, og gjer eit uttrykk for att du meinar detta er ei løgn. Kvifor det, seier ikkje Jesus att du skal ikkje dømma. Og kvifor dømmer du i denne retninga, er det fordi du veit kva du sjølv ville meint, og følt over denne situasjonen. Eller er det berre fordi du veit att Einar er eit menneske, og vil dømma generelt etter kva erfaring du har med menneske, og utelukker det motsatte.

  Det eg vil fram til, er att du bør først bør sjå etter bjelken i ditt eiga auga, før du byrjar å sjå etter flisa i alle andre sine auge, og att du ikkje altid bør seia di meining før du kjenner heile sannheita.

 2. Dessutan har det faktisk noko å seie at ein prest gjer dette. Han er ikkje prest berre på jobb, men også resten av døgnet.

  Kristus “hang med” horer og syndarar, men han sa også: “gå bort og synd ikkje meire”.

  mvh

 3. En sogneprest bør dessuten først og fremst konsentrere om egne sognebarn.

  Nå ser det heldigvis ut som om biskop Kvarme har tatt affære.

 4. Ja, nettopp. Men det forutsetter at man anser missene for å være syndere, og er ikke det å sette seg selv i dommersetet, så vet ikke jeg 😉

  Uavhengig missekonkurransers moralske troverdighet, synes jeg ikke prester, med mindre de innehar ett eller annen viktig kirkelig verv eller embede, har noe å gjøre i kommersielle arrangement av denne typen nettopp fordi deres person ikke skal være i sentrum. Dette henger sammen med det du skriver om at en prest er prest hele døgnet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s