— Gud skapte verda, men kven skapte Gud

Tittelen på denne bloggposten er utforma som eit spørsmål; eit spørsmål eg ofte får i diskusjonar — spesielt på internett. Eg «snubla over» ein slik kommentar i ein diskusjon bloggen Morbus Norvegicus, der ein som kalla seg Passover uttala:

Og om gud eksisterer må jo også hans eksistens være et like stort problem for han. Han kan ikke eksistere uten å være skapt av en supergud, vil han kanskje tenke (hvis han kan tenke).Nei, universet synes å eksistere helt av seg selv, uten behov for noen gud. Det er hva jeg tror nutildags.

Dette blir berre ordkløyveri, og eg synst det er greit å «rydde litt opp i» begrepa. Dersom vi grovt skal dele inn dei verdssyna vi har, så kan vi seie at det finst fire hovudtypar: 1) verda er ein illusjon, 2) universet er sjølvskapt, 3) universet er sjølveksisterande/evig, 4) universet er skapt av noko som er sjølveksisterande/evig.

1) Verda er ein illusjon: Dette meiner eg vi kan bortkaste. Det impliserar at verda — som er ein illusjon — ikkje finst, og dermed må vere skapt av noko anna. Då gjeld altså nr. 3 og 4.

2) Universet er sjølvskapt: Dette er i seg sjølv heilt absurd, då det impliserer at noko som ikkje eksisterer skaper seg sjølv før den byrjar å eksistere.

3) Universet er sjølveksisterande/evig: Her byrjar vi å komme nærare sanninga. Dersom gud ikkje finst, så må altså universet vere sjølveksisterande. Eg skriv gud med liten g då eg ikkje snakker om den kristne Gud, men om det filosofiske begrepet gud.

4) Universet er skapt av noko som er sjølveksisterande/evig: Her seier vi altså at gud ha skapt verda av ingenting, at det er han som heldt det oppe, etc. Dette reagerer Passover mot, og seier at « om gud eksisterer må jo også hans eksistens være et like stort problem for han. Han kan ikke eksistere uten å være skapt av en supergud, vil han kanskje tenke (hvis han kan tenke)». No kjenner eg ikkje tankane til Gud (gud), men i det filosofiske begrepet gud ligg det implisitt at han veit dette.

Problemet er at Passover lager eit problem. Dersom det er eit stort problem at gud skal vere evig, kvifor er det då heilt greit av universet er det?

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

6 thoughts on “— Gud skapte verda, men kven skapte Gud

 1. Jeg skjønner ikke hvordan dere troende kan være så selvsikre på alt som er rundt oss.

  Du avfeier punkt 1 og 2 helt uten videre. Jeg skjønner ikke hva/hvordan/hvorfor etc. vi er her på jorda. Hva vår mening er, om det skulle være en.
  Jeg blir egentligt litt skremt av hvor mye noen mennesker tror de vet om ting. Ingen, utenom vår potensielle skaper, kan ha svaret på disse spørsmålene.

  Vi kan bare undre..

 2. Og du meiner altså at verda er ein illusjon? Om den er ein illusjon, så må jo noko stå bak illusjonen. Men kva er det?

  Eller meiner du kanskje at verda har skapt seg sjølv? Korleis kan noko som ikkje eksisterer ordne det slik at det byrjer å eksistere?

  mvh

 3. Meningen med innlegget mitt var ikke å slå fast en bestemt teori eller trosretning. Jeg ville i stedet rette fokuset mot nettopp det å slå fast ting, eller avfeie andre.

  Du avfeide illusjonen som et verdensbilde bygd på en logikk som vi mennesker har. Jeg tror i stedet at vi ikke er i stand til å forstå hva som ligger bak, eller hvordan ting fungerer.

  Jeg lever ved at “det eneste jeg vet, er at jeg intet vet.”

 4. Andreas: “…en logikk som vi mennesker har” – men det finnes bare én logikk, og den er felles for mennesker og Gud. Gud er også bundet av den.

  Eller mener du f.eks. at Gud står fritt til både å eksistere og ikke eksistere på samme tid, og slik bryte loven om “non-contradiction”?

  Hvis du har en konkurrerende logikk på lager, vil jeg gjerne høre om den.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s