Harry Potter — ein sjølvopphøgjande okkultist?

I ein diskusjon om Harry Potter-bøkene (som eg snart har lest seks sjuandedelar av) var det ein som viste til ein artikkel av ein tidlegare okkultist, ‘Peter’, som er ein motstandar av Potter-bøkene. Han definerer det okkulte som:

 1. Å tilbe seg sjølv som ein øvste autoritet;
 2. trua på at Satan er ei kristen oppfinning, skapt for å kontrollere folk, og
 3. å søkje manipulativ kontakt med overnaturlige krefter.

1. Tilbe seg sjølv som ein øvste autoritet

Potter-bøkene lærer ikkje folk å «tilbe seg sjølv som ein øvste autoritet». Det er snarare motsett; det blir fokusert på kjærleik, det å vere audmjuk, etc. Det er også interessant å nemne at nokre av «hovudskurkane» i serien; Malfoy-familien, har interessante namn:

‘Malfoy’ er tatt frå fransk; ‘dårleg tru’
‘Lucius’ er eit latinsk namn, og likner svært på Lucifer (eg må innrømme at eg er litt usikker her).
‘Narcissa’ (kona til Malfoy, mor til Draco) er ein kvinneleg form av Narcissus, mannen som døyde fordi han såg på sit eige spegelbilete. Opphavet til ordet narsissisme.
‘Draco’ er latin, og betyr ‘drage’ og ‘slange’.

2. Trua på at Satan er ei kristen oppfinning, skapt for å kontrollere folk

Potter-bøkene lærer ikkje folk å tru at «Satan er ei kristen oppfinning, skapt for å kontrollere folk». Vondskapen som blir gjort er reell (ikkje misforstå, eg veit det er fiksjon), og vi lærer heller ikkje noko postmodernisme eller relativisme, sjølv om enkelte skulle meine det. For å sitere Dumbledore: «[We must] choose between what is right and what is easy.»

3. Å søkje manipulativ kontakt med overnaturlige krefter

Potter-bøkene lærer ikkje folk å «søkje manipulativ kontakt med overnaturlige krefter». Odd Sverre Hove skriv:

Bibelen gir oss likevel lov til å søke kontakt med én overnaturlig kraft. For Bibelen lærer oss å be til Den treenige Gud. Og som John Granger [mannen bak nettsida HogwartsProfessor.com] har påvist, brukes det ikke «invokasjoner» i Potter-bøkene (dvs påkallelse av hinsidige krefter). Men det brukes «incantasjoner» («cantus» er latin og betyr «lovsang»). Potter-bøkenes «incantasjoner» (med latinske trylleformularer) er sikkert primært ment som bare diktning. Men om vi likevel skulle forsøke å tolke det som symbol på noe, måtte vi snarere tenke på kristen bønn enn på okkultistenes besvergende rop på hinsides okkulte makters hjelp. For hinsidige okkulte makter finner vi ikke i Potterbøkene. (…)… Galtvort-skolen i Potter-bøkene er ment som verdensbilde-metafor. Elevene fordeles i ulike «hus». Blant dem er Slytherin oppkalt etter skolegrunnlegger Salazar Slytherin. Symbolet hans er en slange. Og arvingen hans i vår tid er den onde Lord Voldemort. Harry Potter og vennene hans sokner derimot til Gryffindor-huset. Det er oppkalt etter skolegrunnlegger Godric Gryffindor. Hans symbol er en løve. Fornavnet «Godric» betyr «gudfryktig». Og «gryffin d’or» er fransk for «gylden griffing». Fabeldyret griffing har to naturer, og er derfor et gammelt Kristus-symbol. Griffingen er halvt løve, halvt ørn. Begge deler er kongesymboler, akurat som Jesus er konge. Harry Potter og vennene hans sokner derfor til et hus som endog i selve navnet signaliserer at de tilhører Løven av Juda. (…)

Overvei så til slutt de følgende sitatene fra Harry Potters forfatterinne, Joanne Rowling, under en TV-samtale med Canadian Broadcasting i juli 2000. Tyder ikke de på at hun har en bevisst kristen plan for bøkene? Sitat:

CBC: – Er De en religiøs person? Står De for en type spiritualitet?
Rowling: – Jeg tror på Gud. Det er riktignok nesten ikke noe som gjør visse ultrakonservative californiske kristne (les: som anklager bøkene for okkultisme) så rasende som det at jeg tror på Gud. Det kan nesten virke som om dét er verre for dem enn om jeg hadde vært hardkokt ateist.
CBC: – De tror på Gud?
Rowling: – Ja, ja …
CBC: – … Og på magi, også?
Rowling: – Nei, magi i den forstand som man møter i bøkene mine, tror jeg ikke på. Slett ikke. Men dette er det litt frustrerende å snakke om. For det er så mye jeg kunne ha lyst til å si. Men da ville jeg røpe hva som kommer i de siste bøkene.
Kom tilbake når jeg har skrevet ferdig bok 7, så skal De får svar. Den dagen trenger jeg forresten kanskje ikke å si noe likevel.
For da har jo alle funnet ut av det. Da vil jo folk ha lest det.
CBC: – Hva med Deres eget liv, er De kirkegjenger?
Rowling: – Ja … (lang pause) … men jeg har enkelte problemer med konvensjonelt organisert trosliv … eller med visse aspekter … men ja, jo, jeg er kirkegjenger.
CBC: – Kristen tro er noe De er vendt tilbake til etter sjokket og den tunge sorgen De nevnte, da Deres mor brått døde?
Rowling: – Ja.

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

8 thoughts on “Harry Potter — ein sjølvopphøgjande okkultist?

 1. Jeg tror du er på rett spor med Lucius. Navnet er latin, og betyr trolig “han som er født ved daggry”. Ikke så langt unna Lucifer, med andre ord.

 2. Interessant, men det treng jo ikkje bety at han er vond. Han kan jo — utan at vi veit det — bli omvend i den siste boka, kanskje han ofrar seg for den gode saka?

  Lucifer er jo ikkje noko eigenan for Satan. Lucifer betyr jo “morgonstjerne” (venus?) og det same ordet blir brukt (på gresk) i Op 22:16 om Kristus:

  Eg, Jesus, har sendt min engel for å vitna om dette for dykk i forsamlingane. Eg er Davids rotskot og ætt, den klåre morgonstjerna.

  mvh

 3. Ja, det kan jo hende at han omvendes. Det ville i så fall være en spennende og overraskende vri, og i tillegg få frem at Lucius/Lucifer ikke er egennavn på den onde.
  Navnet har vel samme rot som lux(lucis), altså lys.

 4. Berre ei korrigering av latinen her:
  Lucifer tyder “Ljosbéraren” og morgonstjerne er stella matutina på latin.

 5. Då må jo den Vulgata-omsetjinga (og KJV) ha feilomsett Jes 14:12. På latin står det:

  “quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes”

  I KJV står det (eigentleg ei feilomsetjing, då omsetjinga får det til å sjå ut som eit eigenamn):

  “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!”

  På norsk (1978/85) står det:

  “Kor du er fallen frå himmelen, du strålande morgonstjerne, du son åt morgonroden! Kor du er slengd til jorda, du som la under deg folkeslag!”

  mvh

 6. “Stella” er ikkje nytta. Det er ordet for “stjerne.”

  King James er full av feil. Her er frå Douay-Rheims:
  14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, who didst rise in the morning? how art thou fallen to the earth, that didst wound the nations?*
  Quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes
  -Ingenting om “morgonsonen” der.

  A strange and new doctrine concerning the King James Bible is held by some today. It is said that the KJV is an absolutely “infallible” translation that “perfectly preserves the word of God in English” from 1611 to the present. In this insistence on absolute perfection for “every word” of the translation, it is common to hear some argue that the KJV has not undergone any significant “revision or change” since 1611. The Truth be told, from the very start the “Authorized Version” has gone through constant change, in order to correct the over 400 errors found in the first edition, and the countless other ones that in time worked there way into the KJV.

 7. Det verkar som du trur eg går god for KJV. Det gjer eg ikkje. Eg går ikkje god for KJV, sidan det bruker ordet Lucifer som om det er eit eigenamn.

  Lucifer er ikkje noko namn. Men poenget er vel heller at dette har blitt eit eigenamn på djevelen, noko som er problematisk sidan same uttrykk er brukt på gresk i Op 22:16 (om Kristus).

  Men husk; ordet stjerne er brukt på hebraisk.

  mvh

 8. Heilt samd med deg i det! Lucifer uttrykkjer vel heller ein funksjon. Ein ljosbérar.

  Eg trudde vel eigentleg ikkje at du gjekk god for KJV, men han vert sitert av så mange eg hev krossa klinge med, at eg sume tider argumenterar mot KJV sjølv om det ikkje er dét ordskiftet handlar om…;) Rein automatikk med andre ord. Orsak.–>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s