Frp — liberalistisk?

Frp er blitt store i det siste — og dei blir nok større også. Men det er ein ting som skurrer litt: dei som stemmer på Frp, stemmer dei på åttitalets Frp eller dagens?

Men er det nokre forskjellar mellom desse då? Ja, det er det. På åttitalet var Frp ultraliberalistisk på det økonomiske, no liknar dei meir og meir på SV. Morten Magelssen tar opp dette i bloggen Morbus Norvegicus:

Det store problemet oppstår ved at partiene vil ha båd markedsliberalisme og velferdsstat på én gang. Markedsliberalismen innebærer konkurranseutsetting. En del yrkers lønnsnivå blir da bestemt av innvandreres fattigdom. De nordmenn som hadde disse yrkene, blir for dyre, for gamle og for ineffektive, og skyves over på trygd, som jo betales av staten. Og i Norge gir vi, i motsetning til for eksempel i USA, også innvandrerne tilgang til sosiale ytelser og rettigheter. Følgene blir “Private Profit – Public Costs. Olav Thon får billige vaskere, mens stat og kommune får et fattigdomsproblem som bare kan løses ved stadig opptrappede sosialposter på budsjettene.”Hvordan profitterer så Carl I. Hagen på dette? For det første er FrP mer for konkurranseutsetting enn de andre partiene, men slipper å ta de politiske omkostningene ved dette ettersom de ikke er i politisk posisjon til å ta selve avgjørelsene. I tillegg agiterer FrP, særlig representert ved den alltid indignerte John Alvheim, for økte ytelser til markedsliberalismens ofre.

Hagen utnytter også samfunnets individualismetrend: Når budsjettet skal vedtas er FrPs forslag egnet til å bedre vår individuelle økonomi, gjennom skattelette, lavere bensinavgifter, økte velferdsutgifter, etc. Kostnadene dekkes dels inn gjennom angrep på kollektive goder, som pressestøtte og miljøvern (og dekkes dels ikke inn i det hele tatt – Hagen lar de offentlige utgiftene galoppere, under henvisning til partiets særegne økonomiske kalkyler, som viser at vi kan pøse langt mer oljepenger inn i økonomien uten å risikere overoppheting og inflasjon.) Denne taktikken gir god uttelling, ettersom velgere flest er langt mer opptatt av sine individuelle enn av de kollektive goder. […]

La meg avslutningsvis legge til noen momenter som får stå for egen regning: Carl I. Hagen kalles ofte en særdeles dyktig politiker. Dette er nok riktig ut fra et Machiavelliansk syn på politikk. Men jeg gleder meg over at gode, gamle Platon er uenig: En god politiker evner å få vedtatt beslutninger som vil gjøre samfunnet bedre.

Då Frp vart stifta — på 80-talet — hadde partiet ein profil som eg vel å definere som «jappestil for folk flest». Partiet hadde ein litt amerikansk nyliberalistisk stil — noko som dei til dels har framleis. Problemet er at partiet sin økonomiske politikk endrar seg oftare og oftare — i populismens namn. Populisme er definert som «politikk som baserer seg på å fremje populære standpunkt i einskildsaker som skatt, innvandring, kulturspørsmål o.l.»

Slik eg ser det, er Frp ein «værhane» — partiet snur seg etter samfunnets «moter». Dette har dermed ført til at dei — økonomisk sett — ikkje kan kallast eit borgarleg, nyliberalistisk parti. Dei har på ein måte «tatt over» Sv sin stad — populistisk overbodspolitikk. I innlegget Ole Brumm har skiftet parti påpeiker samfunnsredaktør i Vårt Land, Erling Rimehaug dette:

Før var det SV som ble kalt politikkens Ole Brumm. Nå er det Fremskrittspartiet som har fått den rollen. […]For mens Siv Jensen har penger til alt, både til skattelette, barnehager, eldreomsorg og billigere biler og brennevin, så har Øystein Djupedal fått på seg finansministerdressen allerede. Han lover riktignok mye penger til offentlig velferd. Men han lover ikke penger til noe annet — og sier fra om at han vil ta fra folk kontantstøtten og øke skattene.

Frp har blitt «det nye SV», berre med eit litt anna utgangspunkt. Så difor spør eg: dei som stemte på Frp, stemte dei på dagens Frp, eller stemte dei på 80-talets nyliberalistiske Frp?

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s