«Valdeleg kyrjekunst» i Spjelkavik kyrkje

For ei tid tilbake skreiv eg om at kunstnaren Håkon Bleken si utgåve av Abrahams «nestenoffer» av Isak ikkje ville bli plassert i Spjelkavik kyrkje. Grunnen var at biskop Odd Bondevik ikkje ville at kyrkje skulle ha «valdeleg kyrkjekunst».

No har biskopen snudd, etter tredje gangs behandling. Dette er litt uheldig, spør du meg. Det finst betre framstillingar av dette, mellom anna her, her, her og her.

Desse er jo sjølvsagt ikkje «direkte rørande», dei heller, men Bleken si utgåve lukter meir av eit overgrep på eit spebarn. Vidare trur eg at ein — utan å kjenne til historia skikkeleg — mister historias «punchline», nemleg at Abraham, som er kalla ut frå Ur i Kaldea, der menneskeofring sikkert var ein «vanleg» del av det religiøse livet, blir bedt om å ofre son sin, for deretter å få beskjed om at dette skal han ikkje gjere. På den måten viser Gud den vesentlege forskjellen mellom Han, og gudane i Ur.

— Kjetil Kringlebotten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s