Nattverden står sterkare hjå frikyrkjene

Via Fader Oddvar Moi

I bloggen til den svenske katolikken Bengt Malmgren blir det skrive om at nattverdsteologien er «under omprøving» i frikyrkjene. Han dreg fram to dømer, Peter Halldorf og Ulf Ekman(!), leiaren for Livets Ord. Han skriv:

Peter Halldorf, skriver i sista numret av tidningen Petrus (nr 5 2006) om nattvarden:
“..tror vi inte att Kristus är närvarande i brödet och vinet, kan vi leva i veckor och månader utan att längta till den heliga måltiden. Om vi däremot tror att Jesus förenar sig med oss varje gång vi firar nattvarden, blir eukaristin — som de första kristna kallade denna måltid — en lika viktig del av vår gudstjänst som Guds Ords predikan. Nya Testamentet innehåller ingen djupsinnig teologisk utläggning av nattvarden. Av naturliga skäl. Det man är överens om, den tro alla delar, ägnar Bibelns författare inte många ord åt….Jesu ord var så entydiga att de knappast kunde missförstås: ‘Detta är min kropp. Detta är mitt blod.'”I januari gav Ulf Ekman, grundaren av Livets Ord ut en bok om nattvarden, “Tag och ät — en bok om nattvarden”. Han refererar till kyrkofäderna och fornkristna texter. Han skriver: “…det är den uppståndne och förhärligade Jesus Kristus som kommer till oss i och genom nattvardens bröd och vin. Och det är verkligen han själv, inte bara en symbol för honom eller en förkunnelse om honom.” Läs en recension av boken på Fredrik Norbergs blogg.

Dette er interessant. Eg er ikkje særleg overraska over at Peter Halldorf meiner dette, men at Ulf Ekman hadde eit slikt syn, det hadde eg ikkje trudd. Malmgren skriv vidare, og tek opp problemet med å kalle andre si tru for «død tru»:

Det har inom frikyrkligheten funnits en utbredd uppfattning (fördom) om att liturgisk kristendom med användning av ritualer, ikoner och reliker inte är något annat än “död tro”. Denna rädsla för konkreta tecken kommer till uttryck i debatten i tidningen Dagen, där en debattör varnar för att för mycket fokusering på nattvards-sakramentet kan skymma vår blick för Jesus. Katolska kyrkans långa tradition och den roll eukaristin spelat i många helgons liv ger knappast fog för en sådan farhåga. Peter Halldorf bemöter själv invändningarna i ett debatt-inlägg.Ulf Ekman talar i sin bok om sekteristiskt högmod och skriver: “Man skall vara försiktig i att uttala sig om vem som har död eller levande tro. Jag har själv fått lära mig hur lätt man gör misstag och fått inse hur fel jag ibland haft.”

Og med det seier eg:

Sjå Guds lam,
sjå han som tar bort verdsens synder.
Sæle er dei som er kalla til Lammets bord.

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

One thought on “Nattverden står sterkare hjå frikyrkjene

  1. Leser for tiden en meget god bok “The spirit of early christian thought” av Robert Wilken, og har blitt slått av hvor sentral nattverden var blandt de første kristne.Den sto i fokus i den kristne gudstjeneste på en måte vi har fjernet oss langt fra. Ikke usannsynlig at det har å gjøre med at vi har vannet ut nattverdens innehold. i referanse til nattverden sier Wilken “The first point then, is that Christian liturgi was a celebration of the presence of the living Christ. It is not a memorial meal commemorating something that happend in the past. As Augustine said in a sermon on Psalm 22, the great psalm of Christ`s passion, the liturgy “makes present what took place in time past, and in this way moves us as if we were actually watching our Lord hanging on the cross”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s