Jürgen Moltmann, verdsmeister i teologi

Vårt Land kan melde at den finske teologen Patrik Hagman har arrangert eit uoffisielt verdsmeisterskap i teologi på sin blogg God in a shrinking universe, med mål å kåre 1900-talets største teolog (eller systematisk teologi, som Hagman sjølv seier).

Kategoriane var:

  1. Which Theologian has contributed the most significant new perspective to modern theology?
  2. Which Theologian has been more able to connect to the questions of his time, to speak to his era?
  3. Which theologian has produced works with a more “timeless” quality?
  4. Which theologian has (so far) had the strongest impact in the academic world?
  5. Which theologian has (so far) had the strongest impact in the Church(es)?

Eg får gratulere Moltmann med sigeren, sjølv om det kanskje var eit noko sviktande grunnlag, med rundt 100 folk som stemte.

Edit: foto

Pressebilete, via Vårt Land
Foto: Pressebilete, via Vårt Land

3 thoughts on “Jürgen Moltmann, verdsmeister i teologi

  1. Jau, takkar for det.

    Hovudgrunnen til flyttinga er at det er mykje enklare å handtere tekstar her, og så er det slik at kommentarar og endringar kjem med ei gong, noko som ikkje skjer i Blogger/Blogspot.

    mvh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s