Sitatet: 25. august 2006

«Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel?»

— Jesus, Mark 8:36

Kommentar: I fylgje Peter Kreeft er dette den mest praktiske setninga som er sagt i verdshistoria. Sjølv trur eg det same. Men kva vil det seie å «tape si sjel»? Det er ikkje alltid lett å forklare dette, difor vil eg heller prøve å «vise det,» gjennom å ta for meg Ringdrotten (Ringenes Herre).

Dei karakterane i boka som best viser oss kva det vil seie at ein har «mista si sjel,» er Sauron, ringskrømta og Gollum. I fylgje katolsk teologi er sjela kroppens substans. Jakob slår fast i sitt brev (2:26) at «liksom kroppen er død utan ånd, er trua død utan gjerningar.» Det må påpeikast her at ein ved «sjel,» meiner både ånd og sjel, og at ånda er den øvste delen av sjela.

I sitt foredrag om identitet ved Trinity Forum Academy, 6. Juni 2005 forklarar Peter Kreeft at menneskets person, menneskets identitet ikkje «står fast»:

This point that our very selfhood is by nature unstable and in question… The point is that the human self is not a given, an object, an essence, whose essential nature is unchangeable and guaranteed, like everything else in the cosmos. Triangles can never be non-triangular, and rocks are always guaranteed to be rockies, and grass is always grassy, and dogs are always doggy and cats are always cattie. But humans can be inhuman. We alone can fail to achieve our nature. Our nature is a task given to us to achieve, not a fact given to us to simply receive.

Kreeft tar fram Gollum. Han er ikkje lenger ein hobbit, men har litt ein gollum, inhuman («inhobbitsk?»). Her kan det også vere på sin plass å sjå på namnet hans. Kreeft nemner at ordet «gollum» har røter i jødisk mytologi, og i Wikipediaartikkelen om «Gollum» står det:

It has been suggested that J. R. R. Tolkien’s inspiration for Gollum, at least in name, was from the golem… In Jewish folklore, a golem (גולם, sometimes [as in Yiddish] pronounced goilem) is an animated being which is crafted from inanimate material. In modern Hebrew the word golem denotes “fool”, “silly”, or even “stupid”, “clue-less”, and “dumb”, and literally means “cocoon”. The name appears to derive from the word gelem (גלם), which means “raw material”.

I bloggen Yodelling Llama blir det vidare forklara at ein golem er eit vesen,

…made out of clay (or stone) that is animated by a piece of paper in his head that says, “G-d is truth.” (…) Gollum, while he retains a bit of Sméagol, is basically a shell, animated only by the power of the ring; he is a twisted golem, given life by Sauron rather than G-d, but a sort of golem nevertheless.

Altså, Gollum — lik Sauron — lever utelukkande på grunn av ringen. Ringen har blitt til identiteten, den har tatt over plassen til sjela. Dette er ein form for materialisme som set kjøtet over ånda. Som eg poengterte i denne posten, så er mennesket designa til å leve med eit åndeleg sinnelag (i hierarkiet ånd-sjel-lekam), og det vil seie at ein ved å leve etter kjøtet ikkje realiserer sin manndom fullt ut.

Advertisements

One thought on “Sitatet: 25. august 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s