Sitat og visdomsord

Frå og med i dag har eg endra namnet på kategorien «Sitatet» til «Sitat og visdomsord.» For å få litt meir variasjon, vil eg variere korleis forma. Av og til blir det korte sitat, akkurat som før, andre gonger blir det kanskje heile tekstar.

Advertisements

One comment on “Sitat og visdomsord

  1. […] I denne posten sa eg at eg frå no av vil variere korleis eg utformar vekas sitat (eller andre sitat). Eg vil her legge til at eg også skal slutta å kommentere sitata, men heller la dei snakke for seg sjølv. Om nokon ynskjer min kommentar, så kan ein ta det i “kommentar-seksjonen” til den aktuelle posten. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s