Opphøgjinga av Krossen

I dag er det festen for opphøgjinga av Krossen, og i den anledning vil eg poste eit utdrag frå “Gud — en sinnatagg?” av Olav Müller SS.CC:

Teologene i nyere tid holder selvfølgelig fast på dogmet fra Tridentinerkonsilet: «Ved sin hellige lidelse på korset fortjente han (Kristus) vår rettferdiggjørelse.» Men nå er det ikke lenger tale om en guddommelig majestet som føler seg krenket ved vår ulydighet og derfor må forsones med oss. I dag beskrives en kjærlig Gud som vil forsone oss med seg. Gud har aldri opphørt å elske oss. Han har aldri trukket vennskapets hånd tilbake. Det er vi som har snudd ryggen mot ham. Lignelsen om den fortapte sønn, som vel så mye er en lignelse om den kjærlige far, illustrerer dette.

Vi greide ikke ved egne krefter å reise oss fra vår selvvalgte synd og død. Gud selv måtte bli menneske for å hjelpe oss. Hele Jesu liv var et velluktende offer til Faderen. Hver eneste gjerning i Jesu liv, gjort i lydighetens navn, var nok til å sone for vår ulydighet og reparere de skadene den hadde medført – det brudte vennskap med Gud.

Det er et mysterium at et slikt liv i kjærlighet skulle ende med døden på et kors. «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke kunnet gripe det.» (Joh 1,5). Det var hans forkynnelse om Guds rike, en riktigere tolkning av Loven og hans vennskap med samfunnets stedbarn som opptente samtidens vrede mot ham. Det var vi mennesker som dømte ham til døden – ikke Faderen. Da han forstod hvor det bar hen, kunne han – menneskelig talt – avveket fra lydighetens vei. Det gjorde han ikke. «Han var lydig til døden – ja, døden på et kors» (Filip 2,8 ). I sin død tilintetgjorde han vår død og bragte Faderen det fyllestgjørende offer vi ikke maktet.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s