Morten Magelssen om “paveproblema”

No er eg tilbake frå leir, og vil berre vise til Morten Magelssen sin interessante analyse av pave Benedict XVI sin tale om religion og fornuft, og reaksjonane rundt den. Her er eit utdrag. Les heile, og kommenter!

Hva var det så Pavens provokasjon bestod i? Jo, som del av innledningen til sin lærde forelesning om forholdet mellom religion og rasjonalitet, siterte han den byzantinske keiser Manuel II Paleologos, som i 1391 diskuterte forskjellene mellom kristendom og Islam med en lærd perser:

“[Keiseren] snur seg bryskt mot sin samtalepartner om det sentrale spørsmål om forholdet mellom religion og vold generelt, med disse ordene: “Vis meg hva det var Muhammed brakte som var nytt, og der vil du kun finne onde og umenneskelige ting, slik som hans befaling om å spre troen han forkynte med sverdet”. Keiseren fortsetter ved å forklare i detalj hvorfor det å spre troen gjennom vold er noe irrasjonelt.” Dette bruker Benedikt så som springbrett for å diskutere forholdet mellom religion og fornuft. (…)

1. Vestlige mediefolk har gnidd seg i hendene, og med viten og vilje skapt en falsk konflikt ved å spisse, fordreie, og feilsitere. Dagbladet, i en ellers sober reportasje, presterer tittelen “- Muhammed brakte bare ondskap” – fulgt av et stort bilde av paven. (…)

Men Pavens forelesning er rik på innsikt, og fortjener et nærmere studium. Ett av hans poeng er at det fruktbare møtet mellom gresk rasjonalitet og jødisk-kristen religion ikke bare var en gunstig historisk tilfeldighet, men villet av Gud – et ledd i Guds åpenbaring. Gud var heretter ikke bare verdens skaper, men fornuftens opphav. Følgelig kunne Johannes åpne sitt evangelium slik: “I begynnelsen var Ordet” – Guds skapende Ord, logos – som på gresk betyr både ord og fornuft.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s