“Buridan” om ateisme og etikk

Utdrag frå ein “diskusjon” om ateisme i forumet TV2 Veggavisen:

Coastguard: “Uten religion, ingen krig. Enkelt og greitt.”

Flyinghorse: “Hva med Sovjet? Hvilken gud hadde Stalin og kommunistene?”

Coastguard: “Godt spørsmål, Flyinghorse. Og svaret er at de ikke hadde noen religion. Allikevel har de utført grusomme handlinger. Men det er viktig å presisere at når det ikke finnes religioner, så bør mennesker allikevel strebe etter å følge etikkens regler og normer.”

Dette svara “Buridan” meisterleg på, i klassisk sokratisk stil:

Du har her altså igjen vist at du har manipulert din egen fornuft til å godta noe forstanden ikke aksepterer

Du har altså først hevdet at “Uten religion, ingen krig. Enkelt og greitt.” Deretter vedgår du at dette ikke er så “enkelt og greit” – tvertimot har vel dette Sovjet som “ikke hadde noen religion” produsert flere drepte enn noe annet regime/ideologi. Vi kan også nevne Pol Pot, Mao etc. Altså burde du heller sagt noe i retning av “Uten religion, dess mere massemord. Enkelt og greitt.”

Likevel synes ikke dette å få deg å tenke over om det er noe ved din “fornuft” som kan ha manipulert deg til å lande i kontrafaktiske konklusjoner..

Deretter – og enda verre – innfører du et ulogisk grep når du sier at “det er viktig å presisere at når det ikke finnes religioner, så bør mennesker allikevel strebe etter å følge etikkens regler og normer”. Altså viktig og bør.

Hva i din ateisme er det gjør at du logisk sett mener at dette er VIKTIG?
Hva i din ateisme er det gjør at du logisk sett mener at vi BØR gjøre dette?

Altså ikke emosjonelt eller ut fra din oppvekst eller ditt forståelige ønske om å bevare menneskeheten e.a. lite logisk holdbare begrunnelser.

Alt godt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s