Sitatet: 29. september 2006

Jeg må poengtere at jeg ikke er noen helgen. Jeg har levd et sterkt liv. Hadde jeg vært en helgen, ville jeg ikke behøvd troen. Og det er ikke bare min egen ufullkomne tro som bærer. Det jeg opplever som sterkt i messen, er hvordan vi ­bæres av kirkens samlede tro. Det er en spesiell følelse å vite at du bæres av en 2000 år gammel ­tradisjon og milliarder av bønner som du gjennom gudstjenesten og sakramentene er en del av.

Jahn Otto Johansen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s