“First things first”

Tekstane for 28. søndag i almenne kyrkjeåret er Visd 7:7-11, Hebr 4:12-13 og Mark 10:17-30. Les alle tekstane. Eg vil her berre sitere fyrste lese tekst, Visd 7:7-11:

Derfor bad jeg til Gud, og han gav meg forstand. Jeg påkalte Gud, og han sendte meg visdommens ånd. Jeg aktet den høyere enn kongestav og trone, rikdom regnet jeg for intet mot den. Den kosteligste edelsten ville jeg ikke sidestille med visdommen, mot den er all verdens gull som en neve sand, og sølvet ikke mer verdt enn leire. Jeg elsket den høyere enn sunnhet og skjønnhet og ville heller eie den enn solens lys, for visdommens lys slokner aldri. Men da visdommen kom til meg, kom alle andre goder med den, for rikdom uten mål har den i sine hender.

Poenget i dette verset, og i i Kristi ord i dagens preiketekst, er dette enkle og konkrete prinsippet; “first things first.” Kva meiner eg med det? Jo, det forklarar C.S. Lewis, i essayet “First and second things” (sitert frå First Things, 4.5.06):

To sacrifice the greater good for the less and then not to get the lesser good after all–that is the surprising folly. . . Every preference of a small good to a great, or a partial good to a total good, involves the loss of the small or partial good for which the sacrifice was made. Apparently the world is made that way. If Esau really got his pottage in return for his birthright, then Esau was a lucky exception. You can’t get second things by putting them first; you can get second things only by putting first things first.

Kva er dette “fyrste”? Som vi ser av den siterte bibelteksten, så er det forstand og visdom — Guds visdom. Det handlar om kva vi skal fylgje. Eg opplever til tider — spesielt i diskusjonar på Internett — at folk seier at vi “fylgjer instinkta,” eller at vi burde fylgje dei.

Men kvifor burde vi det? I “The Way,” andre kapitel av The Abolition of Man, spør C.S. Lewis kvifor vi skal gjere dette. “Telling us to obey Instinct is like telling us to obey ʹpeopleʹ. People say different things: so do instincts. Our instincts are at war. If it is held that the instinct for preserving the species should always be obeyed at the expense of other instincts, whence do we derive this rule of precedence?”
Dei fleste svarar at vi bruker fornufta til å finne det rette instinktet å fylgje. Men då fylgjer vi jo ikkje instinkta, vi fylgjer fornufta. Og då må vi finne ut kva fornuft er for noko. Som det sikkert har skjønt, så meiner eg at fornufta er det “fyrste,” medan instinktet er (i alle fall) det andre. Problemet er at vi i moderne tid har endra definisjonen av fornuft. I “Can the Natural Law Ever Be Abolished from the Heart of Man?,” 4. kapitlet i C.S. Lewis for the Third Millennium, skriv Dr. Peter Kreeft litt om dette (s. 99):

Ever since Kant, [The term “reason”] has meant something psychological and subjective (even if it is necessary and universal); something we do in our minds rather than something in nature. Logos, objective reason, has become an incomprehensible term; its holding place in the post-Kantian mind has shriveled up.

Ever since Descartes, “reason” has also meant primarily ratio, not intellectus; dianoia, not episteme; calculation, not understanding.

Fornuft handlar altså primært om visdom og forstand, og sidan vi er skapte i Guds bilete, skapte i Kristus, i logos. Som det står i den siterte bibelteksten: “Derfor bad jeg til Gud, og han gav meg forstand. Jeg påkalte Gud, og han sendte meg visdommens ånd.”

Det handlar altså om å rette seg mot fornufta, og difor mot sanninga. Som Ratzinger sa det, i Innføring i kristendommen (s. 49):

[Å tro er ikke] å utlevere seg blindt til det irrasjonelle. Tvert imot — det er å vende seg mot «logos», mot «ratio», mot meningen og dermed mot sannheten selv. For til slutt kan og må det grunnlag mennesket stiller seg på, ikke være annet enn selve den sannhet som åpner seg.

Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var, er og vera skal, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen!

Advertisements

7 thoughts on ““First things first”

 1. hei! Ønsker bare komentere din side generelt i forhold til lov verket og det er at du siterer ganske mye og kansje for mye i forhold til loven. jeg vil bare påpeke at du som katolikk framstiller oss som ganske besværlig håper du gir deg å sitere så mye du må vise at vi katolikker har egne meniger og at vi ikke bare siterer andre personer. Det kan være lurt når du bruker sitat å skrive de på norsk det vil virke mer rydig og det vil gjøre at en kan skjønne lettere hva du mener nå de leser dine andakter som du kaller de! ellers er det ganske bra det du skriver. jeg lurte på om du studere og hvor du studere? jeg regner med du studre katolsk teologi.
  MVH Narum

 2. Rosalin,

  1. Ja, eg siterer av og til litt mykje. Det har du rett i.

  2. Dersom det er ein klisjé eg er lei av etter at eg i årevis har delteke i internettdiskusjonar, er “å ha eigne meiningar.” Ja, eg har eigne meiningar, men det er ikkje det same som at eg har “originale meiningar.” Thomas Aquinas vart faktisk fornærma når folk kalla han original.

  3. Sjølv om eg kan engelsk, så ser eg ikkje på meg sjølv som habil nok til å byrje å omsetje frå engelsk. Men om eg finn ei norsk omsetjing, så bruker eg ofte den.

  4. Eg studerer ikkje for augneblinken, men har planar om å studere katolsk teologi, mest sannsynleg innan kristendomsfaget (dvs., utan å lese gresk og hebraisk).

  mvh

 3. Hvor kan man studere katolsk teologi? Finnes det noen steder der man “bare” studerer katolsk katekisme eller teologi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s