Abort og/eller dødsstraff

Eg kjem ofte over diskusjonar som denne, der folk seier at dei “aldri heilt har forstått korleis ein på den eine sida er imot abort (fordi det jo drap), men samstundes er for dødsstraff, som då også… er ein form for drap.”

Vel, eg ser poenget, og eg er imot begge delar. Men kva er verst; å vere for abort og mot dødsstraff, ei linje som ser ut til å vere svært vanleg; eller å vere imot abort og for dødsstraff? Eg meiner klart at det fyrstnemnde — som dessverre er det vanlegaste — er verst. For begge delar er drap, medan vi i tilfelle 1 (abort) drep eit uskudlig individ, og i tilfelle 2 (dødsstraff)drep eit skuldig individ (forhåpentlegvis).

Så, kan nokon forklare meg logikken bak kvifor mange kristne blir kritisert for å vere imot abort og for dødsstraff, når kritikarane er for abort og imot dødsstraff?

Advertisements

11 thoughts on “Abort og/eller dødsstraff

 1. “Så, kan nokon forklare meg logikken bak kvifor mange kristne blir kritisert for å vere imot abort og for dødsstraff, når kritikarane er for abort og imot dødsstraff? ”

  Kanskje det er fordi dei ser på slike kristne sitt syn som dobbeltmoral, ut i frå det dei kristne sjølv seier? Dvs. at dersom du virkeleg er “pro-life”, så må du vere det konsekvent, og då gjeld det også i saker om dødsstraff.

  Dei som er for abort derimot, ser vel ikkje på abort som drap (ellers hadde dei vel vært i mot det), og dei er kanskje ikkje “bundne” av ein etikk som dei må fylgje. Ein kan sjølvsagt ha problem med å forstå korleis dei kan forsvare det dei meiner, men det er ei anna sak…

  Kanskje eg er litt uklar, men håper eg gjer meg litt forståeleg i alle fall. 😉

  (og forøvrig er eg enig med deg at det fyrste du nemner er verst; og eg er sjølv i mot begge delar)

 2. Hvorfor er noen mot abort men for dødsstraff når kritikerne hevder å være for abort og mot dødsstaff?

  Det spørsmålet du her stiller er etter min mening både kynisk og usmakelig. Her setter du to onder opp mot hverandre, og prøver å finne hva som er minste onde.

  Dødsstraff er blitt brukt siden tidenes morgen med varierende grad av grusomhet og bruk. Kirken har her godtatt at enkelte fremdeles innehar dette uhumane og tradisjonelle syn, at det kan være tillatt å begå drap av kriminelle som har begått særdeles alvorlige forbrytelser (noe ulikt syn på hva som er alvorlig forbrytelse). Her har vi således å gjøre med en litt mindre bra side ved den katolske kirkes lære. Jeg mener at den katolske kirke her bør ta sitt standpunkt for livet på alvor, og gå imot enhver praksis av denne typen, uansett årsak.

  Når det gjelder abort er Kirken krystallklar, og her er jeg helt enig med Kirken. Jeg vil ikke akseptere noen grunn til abort med unntak av i de tilfeller at mors liv er i overhengende livsfare. Hvis kvinnen kan forvente å komme i livsfare ved et senere svangerskap bør og må hun sørge for at hun ikke kommer i denne situasjon på ny, og ta følgene og sterilisere seg. Jeg godtar ikke abort under noen omstendighet ved voldtekt, incest ol.

  Jeg er i utgangspunkt totalt motstander av abort, eutanasi, dødsstraff, eller enhver annen form for drap. Mange vil kalle meg ekstrem, fanatisk og fundamentalistisk. Sett fra vanlige norske venstrevridde folks synsvinkel er jeg det også! Jeg godtar kun to former for drap: abort når mors liv er truet under forutsetning beskrevet over, og i forbindelse med forsvarskrig (angrepskrig er mot Guds lov, uetisk, og ikke tillatelig).

  Med mitt “fundamentalistiske” syn blir ditt spørsmål helt usmakelig. Hvordan kan du, som er motstander av både abort og dødsstraff begynne å veie disse uetiske ondene mot hverandre? Er abort moralsk forkastelig så er det moralsk forkastelig. Er du i mot dødsstraff, stå åpent opp og forkynn ditt standpunkt! Det spørsmålet du stilte i din uttalelse vedr. abort og dødsstraff, sitert over, virker mer som et heller dårlig forsøk på å forsvare din motstand mot abort, med den konsekvens at du godtar dødsstraff. For meg er begge ting like galt, og da betyr det mindre at Kirken åpner for dødsstraff. Vi trenger faktisk ikke være for dødsstraff fordi om Kirken ikke direkte forbyr dette. Så mitt svar på din utfordring er: Vær mot begge deler, og da har kritikerne feil uansett om de er mot eller for det ene eller det andre.

 3. Leif-Kåre, dersom du hadde lest innlegget mitt, så hadde du visst at eg er imot dødsstraff. Det eg ville poengtere var at det er hyklersk av folk som er mot dødsstraff og for abort å kritisere folk for å vere for dødsstraff og mot abort.

  eg er imot begge to, men det hadde du visst ok du faktisk hadde gidda å lese det eg skreiv.

  PS! Eg har flytta dette over til den aktuele tråden.

  mvh

 4. “Så, kan nokon forklare meg logikken bak kvifor mange kristne blir kritisert for å vere imot abort og for dødsstraff, når kritikarane er for abort og imot dødsstraff?”

  Fordi fostre ikke er mennesker enda (dog; derom strides de lærde), mens dødsdømte visserlig er mennesker (derom hersker ingen tvil).

 5. Jeg synes vel denne diskusjonen igrunn er overflødig, når du som jeg er mot begge deler. Det blir som jeg skrev litt tåpelig og usmakelig.

  Vel, skal være seriøs, og prøve å gi et godt svar. De fleste, både kristne og ikke-kristne vil være enig i at menneskelivet er ukrenkelig. Det er i de fleste samfunn, også de ikke-kristne, for eksempel forbudt å drepe. Men dette var prinsippet. I virkelighetens verden kommer vi ofte bort i en del vanskelige situasjoner der vi må velge. Da betyr ikke alltid prinsippene våre like mye. I Moseloven i GT finner vi det såkalte “øye for øye, og tann for tann” prinsippet. Ut fra denne logikken skal altså drap straffes med drap. Å ta et liv vil få som konsekvens at vi straffer drapsmannen med å ta hans liv. Dette er altså et bibelsk prinsipp, rett nok gammeltestamentlig. Du skal ikke drepe lyder budet, derfor har Kirken gått mot abort. “Øye for øye…”, derfor har den samme Kirken godtatt dødsstraff. Altså har vi her å gjøre med to bibelske prinsipper satt sammen, og vi har det kristne syn (litt på vei ut i vår tid, men henger med som prinsippiell lære). Kritikerne tenker ikke ut fra Bibelen, men ut fra sine egne individuelle behov. De er ofte unge, urbane, med høy utdanning, stort studielån, huslån osv. De har nettopp skaffet seg drømmejobben. Har venner, fritidsaktiviteter de ønsker å delta i. Å få barn vil da sette begrensninger, færre fritidsaktiviteter, mindre tid med venner, dårligere lønn, karrieren som gikk fløyten. Det passer ikke å få barn nå, men det skjedde bare på en fest. Abort blir for dem noe nødvendig. De glemte p-pillen, kondomen sprakk, de hadde ingen angrepille på lager…abort blir et prevansjonsmiddel på linje med kondomer og p-piller. Den sneversynte individualistiske materialistiske tankegangen som preger vår vestlige kultur har gjort abort til noe nødvendig. På den andre siden er de samme menneskene så humane at de ikke kan godta drap på en hval engang.

  Tror jeg her fikk gitt deg et godt og seriøst svar. Men skal vi sette vår kristne moral og tro opp mot en materialistisk og individualistisk moral og filosofi som ikke engang finner plass til troen på en gud? Jeg tror dette dreier seg om livssyn, om hvordan vi ser på oss selv, våre omgivelser, og det samfunnet vi lever i.

  Mvh
  Leif-Kåre

 6. Jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig å gjøre en gradering mellom abort og dødsstraff i det hele tatt. Drap er drap og en skyldig dødsdømts liv er verdt like mye som et født menneskes liv.

 7. Ja, og eg er eining. Eg er imot begge delar. Det eg prøvde å setje fokus på, var (den tragiske) ironien som ligg i å anklage folk for å vere mot abort (drap av uskuldig) og mot dødsstraff (drap av skuldig), medan ein sjølv er for abort og mot dødsstraff.

  Enkelte vil sjølvsagt seie at dei ufødde ikkje er menneske, og at vi difor ikkje kan gjere slik, men eg spør: korleis veit vi når eit foster blir menneske? Dersom vi er skeptiske, dersom vi ikkje veit, så bør vi ikkje tillate abort.

 8. Å ta abort er å drepe ein liten baby,eller ikkje gje han/ho mogelegheiten til å leve. Dei som seier at det ikkje er blitt noko ennå oppfordrar eg te å sjå bilete og/eller film: http://www.abort.no/
  Dødstaff er nesten like ille. sjølv om den personen har til dømes drept noken er det ikkje rett å drepe han og! Det betyr jo berre at me e lika galne sjølv,for me teke jo eit liv me også! Og han som har gjort noke gale får ikkje eigentleg nokon straff,for er du død merker du ingenting. Eg er imot både abort og dødstraff,og det er alle som har vetet i behold!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s