Sitatet: 1. desember 2006

Er i eit litt poltisk hjørne i dag, og vil difor sitere Edmund Burke (Kjelde: Politisk idéhistorie, s. 100):

Det som no framstår som som Frankrike si styreform, er vorte til ved ei brå nydanning. Mønsteret er vondt, umoralsk, ukristeleg, tyrannisk, men pågåande og dristig, systematisk enkelt av prinsipp, einheitleg og og konsekvent. For dei nye harskarar tel individas vilje, ynskje, behov, fridom, slit og blod ingenting. Individualitet er bannlyst frå deira styresett. Staten vert alt i alle.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s