Sitatet: 8. desember 2006

Å være en kristen er noe man er med hele seg: ånd, sjel og kropp. Ord kan bli fattige, når man skal gi uttrykk for dette. Derfor har Gud velsignet oss med symboler, og vi kan gjøre symbolske handlinger. Noen kaller dette med forakt religiøsitet, jeg kaller det hjelpemidler gitt oss av Gud. Den Hellige Skrift sier vi er et tempel for Den Hellige Ånd. Av og til er det slik at enkelte bærer med seg en atmosfære av hellighet, og man dras mot disse menneskene. De bærer med seg en fred, en ro, en åndelig verdighet som er til å ta og føle på. For over dette tempel står hellighetens kjennemerke: korset. For meg blir korsets innhold bare djupere og større med årene som går. Og det er med meg hele dagen, og hele natten. Med hånden tegner den bedende korset over hele sin kropp, det er i seg selv en ordløs bønn. Når den bedende korser seg, er det i seg selv en bekjennelse. (…) En kristen er noe man er på innsiden, og det får følger på utsiden.

Bjørn Olav Hansen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s