Mi sjel, lov Herren!

I dag blir det to sitat. Fyrst nokre ord frå David før det nye året, og deretter nokre kommentarar til dette frå Odd Sverre Hove, sjefsredaktør i avisa Dagen.

David:

Mi sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal lova hans heilage namn. Mi sjel, lov Herren, gløym ikkje alle hans velgjerningar! Han tilgjev all di skuld og lækjer all din sjukdom. Han friar ditt liv frå grava og kronar deg med godleik og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjer deg ung att som ørna. Herren grip inn og frelser, lèt alle som er trælka, få sin rett. Han kunngjorde sine vegar for Moses, sine gjerningar for Israels folk. Mild og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn. Han kjem ikkje alltid med klagemål og er ikkje evig harm. Han gjer ikkje med oss etter våre synder og løner oss ikkje etter våre misgjerningar. Så høg som himmelen er over jorda, så stor er Herrens nåde over dei som ottast han. Så langt som aust er frå vest, så langt tek han våre synder bort frå oss.

Hove:

Det mest slående her er at salmisten taler i jeg-form og adresserer ordene til sin egen sjel.

Med «sjel» (hebr: næfæsj) mener salmisten ikke en egen del av seg selv (sjel til forskjell fra legeme), men en totalitet: «hele min person», «hele meg». Verbet i bydeform, «barak», betyr egentlig «velsigne». Bibelen har ingen problemer med å si at mennesker kan velsigne Gud, selv om den lærer at all velsignelse egentlig kommer fra Gud. På norsk har vi vennet oss til å oversette samme verb med «lovprise», «love».

Mange vers har meningsparallelle ledd (= «leddenes parallellisme»). Derfor svarer «min sjel» til «alt som i meg er», og «hans hellighets navn» til «Herren». I den hymniske gjentagelsen i v 2b lærer vi at «ikke» motsvarer «lovprise».

I en sum møter vi her en salmist som har gjort ufattelig nåderike erfaringer med Gud og oppfordrer seg selv (og dermed oss) til å svare med begrunnet lovprisningen.

Kjelder:

1. David; Salme 103:1-12 (dette er preiketekst for DNK nyårsafta)

2. Hove, Odd Sverre, “Min sjel, lov Herren (prekenhåndboka).” Dagen, Onsdag 27. desember 2006, s. 17

Advertisements

One thought on “Mi sjel, lov Herren!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s