Johansen & Vetlesen om etikk og fornufta si rolle hjå Aristoteles

Dydene viser oss veien fra mennesket slik det foreligger, til mennesket slik det kan bli dersom det realiserer sin essensielle natur. Etikk er studiet av hvordan mennesket kan foreta overgangen fra den første tilstanden til den andre. Etikkens oppgave er å lære mennesket hvordan det skal kultivere (forme) det naturlig «gitte» følelser, drifter og ønsker. Gjennom instruksjon, øvelse, prøving og feiling og til slutt vanedannelse, vil vi gradvis lære å mestre våre følelser, tilbøyeligheter og reaksjoner. Vi trenger ikke lenger å være passivt prisgitt dem. Det er bare gjennom vedvarende øvelse, og ved å skjele til andre som vi ser på som forbilder, at vi kan tilegne oss dydene. Dydene vokser m.a.o. ikke frem i oss av seg selv — de utvikles ved at vi dyrker dem frem og praktiserer dem. Det er dette Aristoteles sikter til når han sier at «vi blir rettferdige gjennom å gjøre rettferdige handlinger, sindige gjennom å gjøre veloverveide handlinger, modige gjennom å gjøre modige handlinger» (Den nikomakiske etikk, 1103a26). Vi skal handle, sier han, slik at vi utfører «korrekt fornuft». Det han mener, er at den som handler må vite at han utfører handlingen i samsvar med dydene. Han må bestemme seg for handlingen, for handlingens egen skyld (autotelisk), og ikke for noe annets skyld (heterotelisk). Dessuten må han utføre handlingen uten å tvile eller vakle, hvilket vil si at han må handle ut fra rett forståelse og rett sinnelag, slik at han ikke bare gjør det rette, men føler det rette ved å gjøre det rette. Det som gjør en mann dydig, er at han gjør dydige handlinger; og han utfører slike handlinger fordi de er dydige handlinger.

Kjelde:
Johansen, Kjell Eyvind & Vetlesen, Arne Johan (1996). Etikk — i historie og samtid. Oslo: Universitetsforlaget, s. 35

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s