“Jesusfilmen” snart på 1000 språk

Avisa Dagen melder at “Jesusfilmen” snart er å finna på 1000 språk.(i) Paul Eshleman, ein av grunnleggjarane av prosjektet bak filmen er ikkje i tvil om kvifor filmen gjer eit så stort inntrykk på folk:

Den kraften som følger filmen kommer ikke fra filmen selv, men fra Guds ord. 80 prosent av handlingen i filmen er hentet fra evangeliet etter Lukas, og i filmen sier Jesus bare det Bibelen forteller at han har sagt. Slik blir dette en nokså nøyaktig gjengivelse av evangeliet.

Sjølv synst eg at filmen er god, men eg måtte kommentere dette utsagnet. Det kan verke som om Eshleman set eit galt (men dogt, svært vestleg) skilje mellom ånd og kropp her. Sjølv om alt som blir sagt er henta frå Lukasevangeliet, så er ikkje dette Lukasevangeliet, men ei filmatisering av den. Og difor er måten ein opplever biletet på like viktig som orda. Folk opplever ikkje ting utelukkande gjennom fornufta, men også gjennom fantasien.

Noter/Referansar:

i. Steinar Opheim, “Jesusfilmen snart klar på 1000 språk.” Dagen, 04.04.2007 (s. 12-13). 06.04.2007. http://dagen.no/artikkel.asp?Artid=4500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s