Kjønnsnøytrale ekteskap?

Eg har ikkje skrive noko særleg om den nye såkalla “kjønnsnøytrale” ekteskapslovgjevinga. Eg er imot dette hovudsakleg på to punkt; (1) religionsfridom, og (2) språkbruk. Som kristen meiner eg også at homofili er unaturleg,[1] men det er ein annan diskusjon.

1. Religionsfridom. Ei total innføring av det “kjønnsnøytrale” ekteskapet vil stride imot religionsfridomen. For dette vil, i alle fall i “statskyrkja,” innebere at enkelte prestar vil måtta handle imot si overtyding.[2] Eg kan heller aldri tenke meg at slike ting vil bli handheva overfor muslimar. Ein annan ting det også er viktig å spørje om, er dette: Kva forskjell vil dette ha for homofile? Kor mange rettar vil dei ha som dei ikkje allereie har gjennom partnarskapslova (eller som dei kan få gjennom ei styrking av denne)?

2. Språkbruk. Mitt andre ankerpunkt imot dette handlar om språkbruk. Uttrykket “kjønnsnøytralt ekteskap” er like meiningsfullt som “raud gulmaling” eller “rektangulær sirkel.” Uttrykket ekteskap er definert i ordboka som “samliv mellom mann og kvinne bygd på rettsleg bindande avtale med off status.” Korleis kan dette no brått vere “kjønnsnøytralt”? Dette minner sterkt om det Orwell i boka 1984 kalla for “nytale.” Han forklara dette genialt også i essayet “Politics and the English Language.”Eit lite utdrag som avslutning:

A mass of Latin words falls upon the facts like soft snow, blurring the outline and covering up all the details. The great enemy of clear language is insincerity. When there is a gap between one’s real and one’s declared aims, one turns as it were instinctively to long words and exhausted idioms, like a cuttlefish spurting out ink.

Noter/referansar:

1. Med “unaturleg” meiner eg i forhold til vår menneskelege natur, vår essens.

2. Eg kan vel også nemne at eg er imot statskyrkjeordninga, og vil sjå eit skilje mellom stat og kyrkje.

Advertisements

10 thoughts on “Kjønnsnøytrale ekteskap?

 1. Jeg definerer ekteskap som “et kjærlighetsbasert samliv mellom to personer to personer bygd på rettslig bindende avtale med off. status”. Selv om ordbokas definisjon er dagens juridiske definisjon, vil jeg mene at det ikke er et “ekte” ekteskap om ikke kjærlighet er inne i bildet.

  Forøvrig er sammenligningene dine med rød gulmaling og firkantet sirkel litt døve fordi det ikke er snakk om å gå fra å la kun menn og kvinner gifte seg til bare å la homofile gifte seg. Det er snakk om å utvide begrepet til å gjelde flere som mener de også omfattes av kjærlighetsdefinisjonen.

  På samme måte som begrepet “menneske” en gang i tiden ble utvidet til også å omfatte negre.

 2. “Kva forskjell vil dette ha for homofile? Kor mange rettar vil dei ha som dei ikkje allereie har gjennom partnarskapslova (eller som dei kan få gjennom ei styrking av denne)?”

  Kan man ikke like gjerne si det samme til deg dersom jeg sa at du og alle andre som tror på en gud ikke får gifte dere, adoptere, bli statsborgere, stemme etc. Dere skal selvsagt få tilgang til akkurat de samme rettighetene som oss ateister, men vi kaller det noe annet? Eksempelvis annenrangsekteskap, annenrangsadopsjon, annenrangsborger, annenrangsstemmerett og så videre. Hvis du mener at det bare er konsekvensene og rettighetene som betyr noe her – og ikke hva man signaliserer – så burde jo dette gå greit… 😛

 3. Ja, du har nokre gode poeng. Men betyr det at prestar må gifte homofile, sjølv om det strider med deira overtyding — og med kyrkja sitt vedkjenningsgrunnlag? For ordens skuld, så er eg for eit skilje mellom kyrkje og stat.

  Og trur du at dette lovforslaget kjem til å verta handheva overfor muslimar?

 4. Nicolas,

  Jeg definerer ekteskap som “et kjærlighetsbasert samliv mellom to personer to personer bygd på rettslig bindende avtale med off. status”. Selv om ordbokas definisjon er dagens juridiske definisjon, vil jeg mene at det ikke er et “ekte” ekteskap om ikke kjærlighet er inne i bildet.

  Det er nettopp det som er problemet. Kva rett har du eller andre til å endre på språket berre for å få sine meiningar igjennom? Og eg er einig i at kjærleik bør vere grunnlaget, men det er vel litt vanskeleg å styre for samfunnet?

 5. Dette med tvang er veldig vanskelig. Jeg prøver meg på noen tanker som ikke er branntestet så veldig mange ganger før:

  De som skal ha vigselsrett, burde i prinsippet anerkjenne (og tilby) begge “typer” ekteskap. Men da setter man igjen opp et kunstig skille mellom ekteskapstypene, ettersom man ikke krever av alle trossamfunn at de må tilby ekteskap til alle, f.eks. par av ulik rase (eller?)

  Trolig er den beste måten å gjøre dette på slik de har gjort det i en del andre land: ekteskapet er en juridisk kontrakt mellom partene i ekteskapet og staten. Ergo er det bare staten som kan ta seg av det juridiske. Dersom noen ønsker å arrangere en seremoni hvor to personer inngår en avtale med seg og guden(e) sin(e), må det være opp til menigheten selv hvordan dette gjøres og hva slags krav som stilles. Her trenger ikke staten å blande seg inn… men igjen er det et problem at presteskapet har mye makt.

  For å spørre deg tilbake: Hva synes du burde gjøres dersom imamene i Norge nektet å vigsle kvinner som har uttalt seg kritisk mot omskjæring? Eller, nekte å vigsle kvinner som har snakket høyt om likestilling? Fordi de mener at de ikke er “ekte muslimer” med mindre de tok avstand fra den slags “tøys”?

  Hva om det stod i boken til en eller annen sær, men utbredt, menighet (scientologer, mormonere, etc) at selv om svarte og hvite ekteskap er lov, så er ikke blandede ekteskap tillatt? Her gjelder det vel å balansere en gruppes religionsfrihet (retten til å mene at noe er synd uten noen videre begrunnelse) opp mot en annen gruppes religionsfrihet (de som anser seg for å være av samme tro, men begår “synden” uten å mene at det er noe galt i det).

 6. Kjetil skrev: “Kva rett har du eller andre til å endre på språket berre for å få sine meiningar igjennom?”

  Jeg skrev: “På samme måte som begrepet “menneske” en gang i tiden ble utvidet til også å omfatte negre.”

  Vi har rett til å endre på språket for å gjøre slutt på urettferdig diskriminering.

 7. Når det gjeld seremoni-formen, som du påpeiker, så kan den vere aktuell.

  Når det gjeld språket så blir dømet ditt heilt feil. Det var ei tid då svarte ikkje vart rekna som menneske, men det var på den tida “nymotens.” Ekteskapet, derimot, har alltid vore definert for mann og kvinne — og eg meiner det har sin grunn i skapinga, og i biologien. Homofile har det jo som kjent litt vanskeleg for å reprodusere seg med kvarandre.

  Når det gjeld diskriminering. Eg meiner at mor-far-modellen bør stå i ei særstilling, noko den gjer no. Det er best for eit born å ha ei mor og ein far — begge kjønn.

  mvh

 8. “Ekteskapet, derimot, har alltid vore definert for mann og kvinne — og eg meiner det har sin grunn i skapinga, og i biologien. ”

  Jeg klarer ikke helt se hvordan skapelsen og biologien inkluderes i ekteskapsdefinisjonen. Memen.

  “Det er best for eit born å ha ei mor og ein far — begge kjønn.”

  Dette er vel strengt tatt bare synsing fra din side? Ettersom forskningen viser at barn med to mødre har det akkurat like bra som barn med en mor og en far?

 9. I eit kristent perspektiv har ekteskapet sin grunn i skapinga. Men biologien har sjølvsagt noko å seie i ekteskapet, då eit av ekteskapet sine frukter er born. Til dette treng vi mann og dame.

  Og born med to fedre?

 10. Poenget er bare at om man baserer noe på skapelsen, så blander vi inn religion. Og ettersom vi ikke setter noen enkelt religion over noen andre i dagens lovverk, må vi da (i religionsfrihetens navn) også åpne for de som avviser skapelsesteorien.

  Og når du snakker om biologi virker det som om du utvider din ekteskapsdefinisjon til å omfatte barn (Ad Hoc)…

  Barn med to fedre er jeg ikke helt sikker på, men tror dette kan ha noe med datagrunnlaget å gjøre (fordi lesbiske par kan få barn uansett hva loven sier, er det her et stort datagrunnlag som kan forkaste hypotesen om at barn bør ha en far og en mor). Har lastet ned noen reviewartikler på området, så om jeg får lest meg opp på det skal jeg si ifra 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s