St. Hans/Jonsok

I dag er det St. Hans/Jonsok, dagen for døyparen Johannes sin fødsel. Enkelte meiner at dette var i går, men det var kvelden før, Jonsokaftan. Eg vil berre vise til denne artikkelen om døyparen Johannes, samt sitere ein kort andakt, skrive av Fredrik Wisløff:

Johannes gjorde visstnok ikke noe tegn, men alt det som Johannes sa om Jesus var sant, og mange trodde på ham der. Johs. 10, 41

Jesus kalte Johannes den største som er født. Johannes sier om seg selv at han ikke er verd å gjøre Jesus den ringeste slavetjeneste: å løse skoene av hans føtter

Johannes gjorde ingen tegn. De «store» gjerninger, det ekstraordinære, det mirakuløse, det som folk beundrer, lå ikke i hans vei.

Men det stille, ydmyke vitnesbyrd om Jesus brakte han. Og alt det Johannes sa var sant. Folk stolte på ham. Det var ikke lett tale; det stod en mann bak ordene. Hans liv og hele hans person var som et mektig utropstegn etter alt det han sa. Derfor trodde folk på Kristus, for Johannes’ vitnrsbyrds skyld. Og Jesus kalte ham den største.[1]

Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var, er og vera skal, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen!

Kjelde:

1. Wisløff, Fredrik, Hvil eder litt (Oslo: Indremisjonsforlaget, 1948), s. 154-155 (andakt for 16. juni)

Advertisements

One thought on “St. Hans/Jonsok

  1. Eg vil nett legge ved ein link til denne teksten, som tar for seg litt av det same. Eg skreiv den 18. desember 2005. Eit lite utdrag:

    [Ørkenfedrane] var folk som levde i ørkenen, som «arbeide på si frelse med otte og age», slik Paulus formanar om i Fil 2:12. Kvifor gjorde dei dette? Gjorde dei det for å «frelse seg» gjennom gjerningar, nei, dei gjorde det for å avta, slik at Kristus kunne veksa i dei. (…) Johannes kan vel ikkje seiast å vere den som aldri gjorde ein god gjerning. Han var vel heller eit bevis for det motsette. Men poenget var ikkje å opphøgje seg sjølv, men å avta, slik at Kristus — sann Gud og sant menneske — kunne veksa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s