Børre Knudsen om nattverden og blodforbodet i GT

Det har alltid undret meg at Herren sier at vi skal drikke hans blod når det ellers i Skriften er forbudt å drikke blod. Gud har forbeholdt seg blodet som sitt eget, en helligdom som vi ikke skal røre. Og når vi da er pålagt å drikke hans blod: «Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere!» (Joh 6,53), må det bety at her har det skjedd noe radikalt. Gud utleverer virkelig denne livskilden til oss og deler den med oss. At livskilden — blodet, livet — åpnes for at vi skal drikke av den, markerer en ny fase i forholdet mellom oss og Gud. Blodet er ikke lenger gitt bare på korset, på alteret, men det er til og med gitt som livskilde til oss. Gud deler det med oss.

Dette har nok også andre aspekter Når det sies at man drikker et menneskes blod, er det et uttrykk for at man virkelig er skyldig i dette menneskes død, jamfør salmestrofen «Når mine fiender nærmer seg for å drikke mitt blod.» (…) Så det å drikke Jesu blod betegner nok også en fryktelig erkjennelse av skyld. Det har dommen i seg. Paulus sier at vi kan ete og drikke oss til dom (1 Kor 11,29). Ennå har det denne tvetydigheten som vi snakket om i seg. Det er noe forferdelig å drikke hans blod. — Skulle jeg være skyld i den død, Herre? Han sier du skal drikke det, for det er din frelse. Peter sier: Skulle du vaske mine føtter? Aldri i evighet! Det ligger noe ydmykende i det — samtidig er det vårt livs håp.

Det er nesten rett å anklage oss for å være kannibaler, det er jo gruoppvekkende i at han måtte dø for at vi skulle kunne leve! Men dette erkjenner vi når vi går til nattverden, for slik er vi! Skal vi kunne leve, må han dø. Skal vi ha liv, må vi drikke hans blod. Dette tvetydige må alltid få lov til å være der, og derfor må også blodforbudet få lov til å klinge bak i hodet vårt. Det er fryktelig å drikke Menneskesønnens blod, og samtidig er det det som gir oss håp. Han gir oss å drikke og deler sitt liv med oss på denne måten.

Kjelde:
Børre Knudsen, Veien til Moria — offertanken i Bibelen, kap. 4, “Lammets blod” (Oslo: Credo, 1997), s. 87-89

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s