Tankar om evolusjon og menneskesyn

Som lesarar av denne bloggen sikkert har fått med seg, så er eg ikkje ein kreasjonist,[1] men eg meiner at evolusjonsteorien[2] er den beste forklaringa på det vit veit. Men eg har i det siste lurt litt på korleis vi kan “kombinere” dette med kristen tru.[3]

Dr. Peter Kreeft, ein katolske filosof og teolog, tok opp sitt syn på dette i spørsmålsdelen av foredraget “Divine Truth — The Heart’s Deepest Longing”:

God is constantly working at every moment, but we don’t see Him. He works through natural laws. (…) I think God’s style makes Darwin’s theory perfectly reasonable. So I have absolutely no problems with natural selection until scientists tell me that the theory is replaced by a better one. And I see no contradiction whatsoever between the Bible and Darwin (until Darwin becomes a theologian), because even Genesis suggests something like natural selection; It uses the unique Hebrew word bara, which means “create out of nothing,” something only God can do, and a word only the Hebrew language has. It uses that only three times, not six times, the six days of the so-called creation, no. “In the beginning God created the Heavens and the Earth”; “God created great Beasts”; and “God created Man in His own image.” The other times, the other days of creation use the other Hebrew word, which I don’t know, which means “make out of something that was there already.” And that includes Man’s body. “And God formed man out of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.”

Obviously Man is not the dust, or “ape dust,” of the ground, he is also a direct breath from God. But the divine breath has no fossils, so Darwin could say nothing about that. So I see no contradiction whatsoever in saying that [God used] natural selection to prepare a body with the cranial capacities efficient to host human consciousness and than miraculously gave Man consciousness, a soul. So I see no problem at all.[4]

Men ifylgje kristen teologi så har mennesket ei sjel, og den sjela innehar både vegetative, sensitive og rasjonelle evner. Spørsmålet, dersom det er som Kreeft foreslår, at Gud brukte “natural selection to prepare a body with the cranial capacities efficient to host human consciousness and than miraculously gave Man consciousness, a soul,” kva skjedde då mennesket fekk den rasjonelle delen? Vart den sjela som allerede var der, som hadde vegetative og sensitive evner, så og seie “oppgradert” eller vart den kanskje “bytta ut”?

Er det nokon som har nokre forslag?

Noter & referansar:

1. Eg definerer her “kreasjonisme” som den teorien at verda er 6-10000 år, og at alle artar vart skapt akkurat slik dei er no.

2. Enkelte kreasjonistar seier at “det er berre ein teori.” Dette avslører kor lite desse veit om vitskap. I daglegtalen ligg teori under fakta, men i vitskapen er teori ett nivå over fakta. Ein teori samlar saman dei fakta ein har.

3. Eg meiner ikkje at vi skal “kombinere” desse ved å gjere naturvitskap til teologi eller omvend.

4. Peter Kreeft, “Divine Truth — The Heart’s Deepest Longing”, 53:55-55:37 (Foredrag i All Souls Episcopal Church, 22.02.2003. 18.07.2007)

Advertisements

One thought on “Tankar om evolusjon og menneskesyn

  1. Jeg tar meg den frihet å komme med noen forslag, i et teistisk paradigme 🙂

    Alt dette avhenger selvsagt av hvordan du definerer “sjel”; her ser det ut som om det er synonymt til “bevissthet” eller “selvbevissthet” (hvordan noe oppleves). Vi vet at dyr har emosjoner (sinne, depresjon, frykt) og at de er rasjonelle (de kan telle, bruke enkel logikk, enkelte kan sågar se verden fra andres ståsted), så slik jeg ser det kan man egentlig bare hevde at det er den subjektive opplevelsen (hvordan det er å oppleve en følelse) som vi mennesker er alene om å ha (uten at alle er enige om det, selvsagt).

    I tillegg kommer det jo an på hva du mener sjelen er; er det noe svevende som er separat fra legemet (dualisme) eller er det en egenskap ved legemet, f.eks. forårsaket av nevroner som fyrer i spesielle mønstre?

    Hvis jeg skulle forsøkt å forene tanken om en guddommelig sjel med evolusjonsteorien ville jeg enten sagt at Gud “vekket” mennesket ved å la evolusjonen skape nevrale nettverk som ga opphav til selvbevissthet, idéer om moral og tanker om religion. Det er kanskje et problem for enkelte at dette er proseser som ville gått over svært lang tid (kanskje titusener av år, selv om enkelte hevder det tok langt kortere tid), men skal man på død og liv ha en skarp grense kan den sikkert settes på det føste øyeblikket der Gud “talte” til et menneske (jeg vet ikke helt hva man legger i noe slikt ettersom jeg aldri har opplevd det eller helt forstått hva det egentlig går ut på).

    På min egen blogg ble dette også diskutert nylig, spesielt synes jeg kommentarene fra Harald var interessante og relevante for spørsmålene dine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s