Trilemma eller sekstlemma?

I ein gammal diskusjon på TV2 Veggavisen fant eg nokre interessante tankar omkring C.S. Lewis sitt trilemma (skrive av “Buridan.”) Eg vil sitere dette, og inviterer til diskusjon.

Buridan svarte på spørsmålet om ein kan nemne nokon andre utanom Kristus som levde i eit “absolutt monoteistisk miljø, og som på den ene side både levde godt og lærte vist, og på den andre siden sa han var Gud?” Han skriv:

Ettersom Bokormen (personen som stilte spørsmålet) er rimelig oppegående, antar jeg uten videre at han mener det er totalt usannsynlig 😀 Det er nettopp derfor “trilemmaet” er et såpass sterkt argument.

Ser man på hva Lewis skrev ellers, er det forøvrig ingen tvil om at han egentlig så dette som et “sekstlemma”. Altså Jesu påstand om å være Gud handler enten om at han er

1: Messias
2: bedrev Mened (løy)
3: Mentalt syk
4: Mystiker (mente at ALLE egentlig er Gud)
5: Myte (historiene om han, eller denne delen av dem, er oppdiktet)
6: Miljøpåvirket (fulgte sin samtids forventninger om Messias)

Når jeg vurderer alternativene, ender det med at 1, 5 eller 6 er de mest sannsynlige. Sistnevnte er forøvrig ikke i logisk strid med at han faktisk var Messias.

Spørsmålet er vel, kva er mest sannsynleg? Her kunne det vore fint med litt diskusjon.

One thought on “Trilemma eller sekstlemma?

  1. Det kan jo nevnes at en viss Dawkins tror han imøtegår dette argumentet i “Gud. En vrangforestilling” med at det finnes “et fjerde alternativ”, at Jesus rett og slett tok ærlig feil. Muligens omgås Dawkins noen oppriktige og sunne personligheter som tror de er Gud selv, men selv har jeg ikke møtt noen. For å si det slik, savner jeg positive bevis for deres eksistens.

    Hvilket understreker at den norske tittelen på boka hans er feil. Den burde hett “Gud. Mange vrangforestillinger”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s