Teologi & religion

Hinn, Pedersen og Didache

Som mange sikkert har fått med seg, så har eg ikkje så mykje til overs for folk som Benny Hinn og Svein-Magne Pedersen. Men i dag oppdaga eg ein interessant passasje i den tidlege kristne dokumentet Didache [som du kan lese meir om her]. Eg har ikkje noko norsk omsetjing. Det står slik i kap. 11 (etter the Roberts-Donaldson translation):

Whosoever, therefore, comes and teaches you all these things that have been said before, receive him. But if the teacher himself turns and teaches another doctrine to the destruction of this, hear him not. But if he teaches so as to increase righteousness and the knowledge of the Lord, receive him as the Lord. But concerning the apostles and prophets, act according to the decree of the Gospel. Let every apostle who comes to you be received as the Lord. But he shall not remain more than one day; or two days, if there’s a need. But if he remains three days, he is a false prophet. And when the apostle goes away, let him take nothing but bread until he lodges. If he asks for money, he is a false prophet. And every prophet who speaks in the Spirit you shall neither try nor judge; for every sin shall be forgiven, but this sin shall not be forgiven. But not every one who speaks in the Spirit is a prophet; but only if he holds the ways of the Lord. Therefore from their ways shall the false prophet and the prophet be known. And every prophet who orders a meal in the Spirit does not eat it, unless he is indeed a false prophet. And every prophet who teaches the truth, but does not do what he teaches, is a false prophet. And every prophet, proved true, working unto the mystery of the Church in the world, yet not teaching others to do what he himself does, shall not be judged among you, for with God he has his judgment; for so did also the ancient prophets. But whoever says in the Spirit, Give me money, or something else, you shall not listen to him. But if he tells you to give for others’ sake who are in need, let no one judge him. (mine uthevingar)

Advertisements

4 thoughts on “Hinn, Pedersen og Didache”

 1. Norsk omsetjing av Didache skal finnast i E. Baasland, R. Hvalvik (red), De apostoliske fedre i norsk oversettelse med innledninger og noter. Oslo 1984

 2. Eg kan sitere dei på norsk (dessverre i bokmålsomsetjing):

  Når apostelen drar videre, skal han ikke ta imot noe annet enn niste som rekker til neste overnatting. Men hvis han ber om penger, er han en falsk profet. (Did 11:6)

  Enkelte vil nok innvende, å påpeike at i våre dagar er “niste” ofte det same som pengar. Men om vi overfører det til våre dagar, så vil ei “niste” likevel vere betydleg mindre enn det Finn Magne Pedersen og Benny Hinn unnar seg.

  Men den som sier i Ånden: “Gi meg penger” — eller noe annet, ham skal dere ikke høre på. Men om det er på vegne av andre som lider nød, han ber dere gi, må ingen dømme ham. (Did 11:12)

  Kjelde: Baasland, Ernst & Hvalvik, Reidar (red.), De apostoliske fedre. I norsk oversettelse med innledninger og noter (Oslo: Luther, 1984; 1997), s. 27

 3. So typical of a Roman catholic to liken Svein-Magne Pedersen to Benny Hinn.
  Didn’t Jesus order His followers to pray for the sick ?
  What sign did He say should follow those who BELIEVE in Him ?

  And when it comes to money and churches –
  you Roman catholics belong to the wealthiest of them all !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s