Harald Hauge om Kyrkja, skriftsyn og openberringforståing

Jeg skiller mellom skriftsyn og åpenbaringsforståelse. Mange vil sette likhetstegn mellom disse to uttrykkene, men for meg (og mange andre) går det et viktig skille mellom disse to begrepene. (…) Åpenbaringen er selve hendelsene, mens Bibelen (Skriften) er vitnesbyrdet – det troverdige vitnesbyrdet – om åpenbaringen. Dette vitnesbyrdet var først muntlig, senere ble det mer “formalisert” i form av liturgiske uttrykk, sanger, hymner, ulike trosbekjennelser, og ganske raskt også ulike litterære framstillinger, altså Det nye testamentes bøker og brevlitteratur. Først var altså de historiske hendelsene, så erfaringen av disse, refleksjonen rundt disse erfaringene og til slutt det litterære sluttproduktet.Dette leder til en foreløpig konklusjon som faktisk er ganske viktig, nemlig at kirken var før Bibelen. Det var kirken som produserte Det nye testamente. Dette er ikke bare et “moot point” som det heter på godt norsk, det sier faktisk noe om hva Bibelen er og ikke er, og om hvordan kirken stiller seg i forhold til Bibelen. Bibelen er kirkens grunnlagsdokument, den fortolkningen av vitnesbyrdet om Guds åpenbaring i historien som kirken har stått og står samlet om. Men det betyr ikke at Bibelen kan forstås som en størrelse som har eksistert og eksisterer helt “på siden” av kirkefellesskapet, så å si. Bibelen er først og fremst kirkens bok. Det er i kirken den har blitt “frembrakt” (ved Den hellige ånd), det er i kirken den leses og fortolkes, og det er i kirken at den avgrenses.

Kjelde:
Hauge, Harald, “Om bibelsyn” (Haralds strøtanker, 15.10.2007) (16.10.2007)

Advertisements

2 thoughts on “Harald Hauge om Kyrkja, skriftsyn og openberringforståing

  1. Mulig du regner dette kun som et sitat og ikke som et visdomsord, men jeg føler meg like fullt beæret.

  2. Dette er nok eit visdomsord. Ein interessant ting eg kom på no i kveld, er at i dette perspektivet er det mykje enklare å sjå at Skrifta er ein del av Tradisjonen, kanskje den viktigaste delen, men likefullt ein del av dette. Og som du seier, så skal Skrifta avgrensast i Kyrkja fordi denne, som er stifta av Kristus, er “støtte ig grunnvoll for sanninga.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s