Den norske kyrkja og Metodistkyrkjene i Noreg om nattverden

Sidan eg står opp svært tidleg kvar fredag for å gå til morgonmesse i Bergen (*host*sjølvskryt*host*), så vil eg sitere frå Nådens fellesskap, eit dokument som tar for seg ein samtale mellom Den norske kyrkja og Metodistkyrkjene i Noreg på 90-talet. Det er sistert før, men det er ikkje farleg.

26. Nattverden er på samme måte som dåpen en handling som er et virkekraftig tegn (jf. §§ 15-16). Dette innebærer at nattverdhandlingen ikke bare er et synlig tegn som viser til Guds nærvær i verden, men den har og gir virkelig del i Kristus. I nattverden bringer Kristus sitt livgivende legeme og blod gjennom brød og vin til alle feirende som tar del i måltidet. (…)

Kristi reelle nærvær i nattverden kommer til uttrykk gjennom feiringen som helhet. På en spesiell måte uttrykkes likevel realpresensen gjennom måltidets anamnetiske karakter. Anamnesen, som ihukommelse av Guds frelsende handling ved Kristi død og oppstandelse, henviser til den vedvarende virkning av Kristi frelsesverk. Kristi reelle nærvær uttrykkes også gjennom betoningen av Åndens virke for oss gjennom nattverdmåltidet. Det er ved Kristi levende ord og ved Den Hellige Ånds kraft at brødet og vinen blir sakramentale tegn på Kristi legeme og blod.

Metodistene har særlig betont at Kristi nærvær i nattverden formidles ved Den Hellige Ånd. Også for lutheranerne er det vesentlig at Ånden gis ved sakramentene. Imidlertid har lutheranerne lagt særlig vekt på at Kristi legeme og blod mottas i nattverdelementene. Begge kirkefamilier er enige om at Kristus virkelig er til stede, blir utdelt og mottatt under brødets og vinens skikkelse i nattverden.

Kjelde:
Nådens fellesskap. Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke. Sluttrapport med forslag til avtale (Oslo, 1994), s. 15 Link til pdf-utgåve (08.01.2007)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s