Per Eriksen om McGrath og Dawkins

Ettersom det er en grunnforutsetning for Dawkins at det ikke finnes noen Gud, så er det for ham andre grunner til at folk faktisk tror på en gud. For Dawkins er gudstro et biprodukt av en eller annen evolusjonsmekanisme. Han foreslår at grunnleggende naturlige tendenser på en eller annen måte har blitt feilrettet og endt opp som noe fundamentalt religiøst. Religion er derved et tilfeldig biprodukt av evolusjonen.

McGrath påpeker at det i utgangspunktet er inkonsistent av Dawkins å kalle noe tilfeldig i evolusjonen. Hva skulle i så fall motsetningen være? For darwinismen er alt tilfeldig, i motsetning til å være styrt eller formålsrettet. Hovedinnvendingen hans er imidlertid at det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for en slik antakelse. Hvor er beviset? spør han.

Dawkins teorier om religionens bio-logiske opphav må anses å være høyst spekulative, om enn interessante skriver han. Han mener dette er en sirkelargumentasjon som bygger på forutsetningen av at Gud ikke finnes, og at det derfor må finnes andre naturlige forklaringer på gudstroens opprinnelse. (…)

Som en konklusjon mener McGrath at The God delusion ikke er annet enn fundamentalistisk propaganda for ateisme. Den svikter fullstendig i sin argumentasjon, sin bruk av beviser og i sin beskrivelse av det den kritiserer. Den fremstår som kunnskapsløs og uetterrettelig.

Ironisk nok, hvaThe God delusionisiste instans oppnår for moderne ateisme kan være å vise at denne keiseren ikke har noen klær. Kanskje ateisme er en vrangforestilling om Gud? er McGraths sluttkommentar.

Kjelde:
Eriksen, Per, “Slår tilbake mot ateismen” (Vårt Land, 22.10.07, 24.10.07) (14.12-07)

Advertisements

15 thoughts on “Per Eriksen om McGrath og Dawkins

 1. Hvis du faktisk er åpen for biologiske forklaringer går det an å lese Dennetts “Breaking the Spell”. Den er ganske mye mindre skarp i tonen enn Dawkins bok. Han tar heller ikke for seg noe om guds eksistens, men ser ene og alene på religionene.

 2. Eg kjenner ikkje så mykje til Dennett, men eg har høyrt at han har meir å fare med enn Dawkins.

  Men eg meiner at biologiske forklaringar er problematiske i seg sjølv, ikkje berre fordi eg er ein teist.

 3. Så du forklarer alle hedningene (muslimer, hinduer, etc) med at djevelen lurer dem? Eller er det noe i oss som får folk til å tro? Jeg har stor tro på Dennetts tilnærming til problemet: religion er et fenomen i verden enten man vil eller ikke, og da må man kunne se om man finner noen biologiske forklaringer først. Jeg syns Dennetts gir mening (det finnes en del videoklipp der ute, men da går man glipp av mye av oppbyggingen av argumentet).

 4. Det vert litt for enkelt (og brutalt kanskje) åskulde på djevelen. I betenkninga “Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid” fra 1999 heiter det:

  “Det er mange teorier om hvor den åndelige lengsel har sin kilde. De ulike religioner og vitenskaper søker alle sine svar. Ingen har fasiten.

  Kristendommen har gjennom tidene hatt et skiftende forhold til det religiøse. I perioder har religiøsiteten vært vurdert som en negativ avsporing og avvisning av den sanne Guds åpenbaring. Et slikt syn lar seg vanskelig kombinere med utsagn i Bibelen som ser lengselen etter Gud som noe som er nedlagt gjennom skaperverket. Gud ordnet sitt skaperverk i den hensikt at menneskene “skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham” (Apg 17,27).

  Dette held for meg.

 5. Vel, det holder ikke for meg.

  Hvordan sprer religioner seg? Hvorfor er noen mer suksessrike enn andre? Hvorfor er det så (relativt) få personer som bytter tro i voksen alder? Osv.

  Man kan selvsagt ha en mystisk tilnærming og mene at dette er noe vi aldri kan finne ut av, men den eneste måten å avklare det på, er jo å se om man kommer frem til noen hypoteser som er bedre enn defaultvarianten “dette kan vi ikke forstå”.

 6. Nicolas:
  Før eg gjev meg ut på tynn is her, burde eg kanskje gjere det heilt klart at eg ikkje er teolog eller noko liknande. Når eg skriv at “dette held for meg”, tyder ikkje det at eg med det meiner å ha funne det endelege Svaret. Det er snarare ei beskriving av kvar eg står no. Eg meiner eg står på nokonlunde trygg grunn, men ynskjer sjølvsagt å kome vidare. Når ein klatrar i fjell bør ein ha “tre faste”. Det tyder ikkje at ein held opp å klatre.

  Eg trur derimot ikkje at nokon av oss vil nå fram til den fulle sanninga i dette livet. Om dette er å ha ei mystisk tilnærming, så får det heller vere slik. Men eg kan ikkje sjå at det er noko i vegen for å søkje svar på dei viktige spørsmåla du stiller utfrå min ståstad heller.

 7. Hvis noen lurer på Dennets evne til å målbære sine synspunkter, kan anbefales en debatt med en relativt oppegående teolog i vår tid, på http://www.rsa.org.uk/acrobat/dennett_130306.pdf

  Ellers er det interessant at ingen av kommentarene så langt har forsvart Dawkins. Slik jeg opfatter ham etter å ha lest TGD et par ganger, er han i uvanlig grad en lettvekter i denne debatten. Han fungerer kort sagt stort sett mot sin hensikt, hvis man har lest litt om temaene han behandler.

  Ellers kan jeg vel ikke helt holde meg fra å anbefale denne http://www.lundeforlag.no/bok.cfm?id=1574 😉

 8. Hei!

  Logga meg i forbifarten inn på denne bloggen, etter som eg er dominikanarmunk/-pater og legg merke til ein blogg som kalalr seg “katolikken”. Flott at han finst!

  Når det gjeld Dennis, Dawkins et co er det dei kjem opp med ikkje så mykje nye, vitskaplege landevinningar. Eg har lest Dawkins – og det er den gode gamle religionskritikken frå Feuerbach, Lenin, Freud… Det heile må forståast som ein kampanje, ein misjon – når ein ser at verda går ein annan veg enn forventa.

  Det er fyrst når denne feberen har lagt seg, at vi kan få ein interessant samtale mellom truande og ikkje-truande. Lukke til med blogginga – og god helg her frå klosteret!

 9. Bjørn Are: flott lenke til en spennende debatt. Nå leste ikke jeg Dennetts åpningsinnlegg (de pleier være skrevet på forhånd), men motdebattanten hadde jo gått glipp av en del helt sentrale elementer i Dennetts bok. Så jeg synes nå Dennett klarte seg temmelig bra, men jeg er usikker på om du var enig i det… 🙂

  At ingen forsvarer Dawkins er forsåvidt greit for meg (som eneste ateist som har kommentert i tråden?). Jeg synes Dawkins gjør en god jobb i TGD, men når man ikke godtar premissene for teologi som “vitenskap” er det ingen overraskelse at teologer ser på deg som en lettvekter 🙂

 10. Jeg synes vel du bør lese Dennetts åpningsforedrag før du uttaler deg om debatten;-)

  En ting er synet på teologi som vitenskap (mye kan sies om det), en annen ting er å bygge kritikk på manglende kunnskap om faget, for ikke å si å uttale seg sarkastisk om detaljer i Bibelen eller troen på måter som er stikk i strid med hva som faktisk står i Bibelen, eller sies av troende.

  Hvis du synes at Dawkins gjør en god jobb i TGD, anbefaler jeg en kikk på min bok…

 11. Hehe, iom at jeg har lest boken hans og sett/hørt fire-fem foredrag om boken, føler jeg at jeg har relativt god peil på hva han mener med (dessuten var jeg egentlig mer interessert i å høre motargumenter enn pro-argumenter jeg har hørt mange ganger før 🙂 Og grunnen til at jeg påpekte at jeg ikke leste dennetts åpningsinnlegg var nettopp at jeg er klar over at jeg egentlig burde gjort det (jeg påberoper meg en slags nødverge, i disse eksamenstider ;).

  Ang. Dawkins har jeg stor sans for det enkle argumentet om at vi ikke trenger lese hundrevis av bøker om nissologi for å avvise at nissen finnes, og det samme gjelder da teologi. Jeg har ikke boken her nå, men jeg forstod Dawkins sarkastiske “stråmann” av religion som en kommentar på hvordan religionene har forandret seg. Han angriper religiøse holdninger som ikke lenger forsvares av noen, fordi teologien ikke kan ta seg den vitenskapelige frihet det er å innrømme tidligere feil, så lenge den dreier seg om evige sannheter 🙂

  Forøvrig trist at det er så mange som stoler blindt på Dawkins, han understreker jo flere ganger i boken sin at folk skal tenke selv. Men alle ateister er ikke nødvendigvis fritenker, selv om fritenkere er ateister.

  Jeg burde sikkert tatt en titt i boken din, men så lenge Dawkins benyttet seg av gudsbevis som er hundrevis av år gamle (uten at bevisene har klart å overbevise noen enda), tror jeg at jeg klarer meg. Føler liksom jeg har hørt argumentene frem og tilbake et par ganger allerede… 🙂

 12. Det synes om om du langt på vei har forstått Dawkins rett, men på den annen side har han verken forstått teologi, tro eller gudsbevisene han befatter seg med;-)

  Det er i det hele tatt sjelden å lese en bok som i så liten grad er kjent med stoffet som behandles.

  Jeg skriver forøvrig en del om “nisseologi” (jeg bruker det begrepet, ja) i boka, når jeg behandler Dawkins sitt syn på teologi.

 13. Denne artikkelen du linker til gjengir i stor grad den type oppfatninger som jeg behandler i boka.

  Å bedrive en offentlig samtale med fokus på korte karikaturer og krasse vinklinger, i bøker så gjenomsyret av feil og misforståelser som Dawkins og Hitchens, virker mot sin hensikt. Selv om det kan få en viss populær appell.

  Det hjelper tydeligvis heller ikke med “BA” i teologi, når resultatet er en så selektiv og retorisk fremstilling som i linken i forrige kommentar. Kanskje handler dette når alt kommer til alt dessverre mindre om manglende kunnskap enn om antipatier og holdninger, bl.a. i kjølvannet av 9/11.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s