Kallistos Ware om krossdøden

Sidan det snart er jul, så vil eg sitere noko vi kan knytte til jula.

Kristi menneskevordelse er i sig selv en frelsende gerning. Kristus gendanner vor nedbrudte menneskelighed ved selv at tage den på sig. Han “opløfter det faldne billede”, som det hedder i en anden julesang. Men hvorfor var da døden på korset nødvendig? Var det ikke tilstrækkeligt, at én af Treenigheden levede som menneske på jorden, med et menneskes tanker, følelser og vilje, uden også å måtte som menneske?

I en ikke-falden verden ville Kristi inkarnation have været et tilstrækkeligt udtryk for Guds fuldkomne kærlighed til menneskene. Men i en falden og syndig verden måtte Hans kærlighed række endnu videre. På grund af syndens og ondskabens tragiske tilstedeværelse skulle gendannelsen af mennesket vise sig at have uendeligt store omkostninger. Der krævedes en helbredende offerhandling, som kun en lidende og korsfæstet Gud kunne foretage.

Inkarnationen, sagde vi, indebærer identifikation og fællesskab. Gud frelses os ved at identificere sig med os, ved at lære den menneskelige erfaring at kende indefra. Korset viser, på den mest utilslørede og kompromisløse måde, at identifikationen og fællesskabet føres til sin ydergrænse. Den inkarnerede Gud går ind i hele vor menneskelige erfaring. Jesus Kristus, vor ledsager, deltager fuldt og helt, ikke blot i menneskenes liv, men også i menneskenes død: “Vore sygdomme bar Han, tog vore smerter på sig” (Es 53,4) — alle vore sygdomme, alle vore smerter. “Dét, som ikke antages, helbredes ikke”; men Kristus, Han, som har helbredt os, har taget alt på sig, selv døden.

Kjelde:
Ware, Biskop Kallistos, Vejen: Ortodoks kristendom. Omsett av Poul Sebbelov (København: Hl. Silouan Forlag, 2001), s. 76-77

Advertisements

2 thoughts on “Kallistos Ware om krossdøden

  1. Hej Kjetil
    Jeg er enig i at Kristi død også er en del af hans aktive lydighed mod Gud – det Kristi gjorde aktivt i vores sted. Være lydig der hvor vi alle fejler, sådan at Hans retfærdighed – hans liv i lydighed mod Gud tilegnes os. Men Kristi passive lydighed ses tydeligst i Hans død og lidelser. Her led han for alle vores overtrædelser som et stedfortrædende offer der vender Guds vrede bort fra os. Så selv om jeg er enig i Biskoppens overvejelser, så mener jeg at det måske nedtoner Kristi stedfortrædende offer for vores overtrædelser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s