Godt nytt år!

“Nei, om nokon er i Kristus, er han ein ny skapning. Det gamle er borte, sjå, noko nytt har vorte til!” — 2Kor 15:17

Godt nytt år!

Oppdatering:

Eg vil berre sitere hovuddelen av DKK sin fyrste lesetekst for dagen idag:

 

“Herren velsigne deg og vare deg!
Herren la sitt andlet lysa over deg
og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt åsyn på deg
og gjeve deg fred!”

Advertisements

One comment on “Godt nytt år!

  1. swede1875 says:

    Gott nytt år på dig Kjetil! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s