Naturalisme og evolusjon

I ein kommentar til denne tråden skriv Nicolas at “dersom evolusjonsteorien ikke stemte ville jeg si det var ganske sannsynlig at Gud eksisterte, ettersom jeg hverken kan fatte eller begripe noen annen måte å skaffe oss all kompleksiteten vi ser rundt oss.” Denne påstanden synst eg er litt interssant, spesielt sett i lys av den kristne filosofen Alvin Plantinga sitt evolusjonære argument imot naturalisme.

Plantinga argumenterer imot Richard Dawkins sin påstand, at “Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist.”[1] Plantiga sitt argument — og eg enbefaler folk å høyre på Plantinga sjølv[2] — er hovudsakleg at kombinasjonen naturalisme og evolusjon (N&E) er problematisk, fordi ein i ein slik situasjon ikkje har noko grunn til å stole på sin eigen rasjonalitet, på sine kognetive evner.

Dersom ein startar med ein metafysisk naturalisme, og samstundes godtek evolusjonsteorien, så er det etter alt å dømme lite sannsynleg at våre kognetive evner funksjonerer skikkeleg, dvs. at dei produserer sann tru eller gjev oss rett kunnskap.[3] Difor er det god grunn til å tvile på desse evnene, gitt N&E. Og det inkluderer også alt vi har lært om både N & E.

For å putte det i ei halvdårleg syllogisme:

 • Premiss 1: Dersom naturalismen er sann, så kan “menneske med kognitive evner som fungerer rett er designa til å skape sann tru og sann kunnskap” forklarast eine og åleine ved naturlege prosessar.
 • Premiss 2: Der er ikkje rett at “menneske med kognitive evner som fungerer rett er designa til å skape sann tru og sann kunnskap” kan forklarast eine og åleine ved naturlege prosessar.
 • Konklusjon: Naturalismen er ikkje sann.

Plantinga skriv:

[If] naturalism is true, there is no God, and hence no God (or anyone else) overseeing our development and orchestrating the course of our evolution. And this leads directly to the question whether it is at all likely that our cognitive faculties, given naturalism and given their evolutionary origin, would have developed in such a way as to be reliable, to furnish us with mostly true beliefs.

Sjølvsagt kan vi jo argumenterer for at naturalismen er sann, og at menneska ikkje er rasjonelle. Men eg tviler sterkt på at “Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist.” Slik eg ser det, så peiker heller evolusjonsteorien på det motsette.

Noter & referansar:

[1] Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, p. 6, sitert i Positive Atheism’s Big List of Richard Dawkins Quotations

[2] De finn nokre foredrag av han her, her og her.

[3] Plantinga snakkar hovusakleg om “tru beliefs,” men eg vil — for å ikkje skape forvirring — leggje til kunnskap, sidan det er ein distinksjon mellom dei to. For nokre interessante diskusjonar rundt dette, les i bloggen Maverick Philosopher. Les spesielt “A Pieperian Argument for Doxastic Voluntarism” og “A Dallas Willard-Josef Pieper Connection.”

Advertisements

11 thoughts on “Naturalisme og evolusjon

 1. Dette ble diskutert på Morbus Norvegicus for en tid tilbake siden, og Plantingas argument er egentlig svært enkelt å tilbakevise om man tenker over det (evt. googler;).

  “And this leads directly to the question whether it is at all likely that our cognitive faculties, given naturalism and given their evolutionary origin, would have developed in such a way as to be reliable, to furnish us with mostly true beliefs.”

  Plantinga har helt rett i at vi ikke kan stole 100% på våre egne kognitive fakulteter etter evolusjonsteorien. Evolusjonsteorien sørger for at vi ser verden slik det er nyttig å se den for individenes overføring av gener, og ikke “slik den egentlig er” (noe vi kanskje burde forventet om Gud eksisterte?). Nå vet jeg ikke hva du legger i “rasjonell”, men ettersom det er virkeligheten som står for seleksjonen vil det være en ekstrem ulempe å sitte på inntrykk som ikke gjenspeiler virkeligheten, men noe ganske annet og irrasjonelt.

  Fenomenet optiske illusjoner utnytter at vi ikke ser hvordan verden faktisk er, et annet eksempel er at vi ser gjenstander bestående av atomer og hovedsakelig tomrom, som “solide” fordi vi ville dunket borti stuebordet med knærne om vi så tomrommet fremfor atomene 😉

  I forlengelsen av dette er det faktum at evolusjonen har gitt oss en del følelser som ligger svært dypt i oss. Vi kan bli fysisk kvalme av tanken på å spise avføring (hvis du vil deg selv vondt kan du google “two girls one cup”), de aller fleste fedre som misbruker barna sine var ikke til stede barnets første leveår (fedre later til å bli “primet” av dette) og barn som vokser opp sammen som om de var søsken tenner ikke seksuelt på hverandre, uavhengig av om de faktisk er genetisk i slekt eller ei.

  På det mer kognitive planet er vi begrenset til det evolusjonen har hatt bruk for å gi oss. Vi klarer ikke noe så enkelt som å se for oss fire romdimensjoner, se for oss mer enn ganske få entiteter av noe før vi må bruke språk (nymotens oppfinnelse!) for å telle (“hvor mange mennesker i en folkemengde?”), anslå hvor mye noe veier som er tyngre enn vi kan løfte, anslå hvor langt noe er som tar lenger tid å gå enn en dag eller to, huske navn på flere personer enn en gjennomsnittlig steinalderlandsby (uten spesielle teknikker), eller ha oversikt over tidsperioder som er lengre enn et menneskeliv. Alt sammen fordi evolusjonen har gitt oss det vi har behov for, og ikke så veldig mye mer enn det (vi kompenserer utrolig mye med språk og kulturell evolusjon vha bla skrift).

 2. (*host* Har spamfilteret ditt spist den lange kommentaren jeg skrev, eller må jeg lage en egen post om dette på bloggen min? :))

 3. Dette er en alt for enkel “forklaring”, Nicolas. Den er så enkel at den er hva Plantinga selv tar opp og avviser i presentasjonen av sitt eget bevis.

  Hva han snakker om er hva vi er BERETTIGEDE (warranted) til å se på som gyldige konklusjoner og verktøy knyttet til universet og erkjennelsesteori (logikk, abstrakte tanker i det hele tatt etc.), ikke kun om vi klarer å unngå å løpe inn i trær.

  Hans poeng handler altså ikke om umiddelbar sansning og reaksjoner på nivå med flaggermus og bier (det kan selv lekeroboter klare), men på spørsmålet om hvordan vi kan være berettigede til å si at våre konklusjoner stemmer med universets natur, gitt at vi er blitt til ved en komplett ustyrt evolusjon.

  Han bruker det klassiske tigereksemplet på dette – det kan kognitivt sett være mye som kan gjøre at vi fort fjerner oss fra store kattedyr med striper og dermed øker sannsynligheten for å overleve, uten at det trenger å være riktige erkjennelser av sammenhengen. Vi kan tro at tigre er smittebærere, demoner, seksuelt interesserte i oss etc. etc. – alt ting som gjør at vi holder god avstand eller skynder oss vekk, og dermed overlever. Siden evolusjonær overlevelsesadferd kan oppnås også ved feil konklusjoner, er det vanskelige å berettige at de “beliefs” vi har om verden må være “true”.

  En utfordring overfor AP’s argumentasjon, er at vi VET at vi kan tenke logisk og fornuftig og erkjenne den egentlige virkeligheten. Dermed blir våre svar på hans utfordring veldig fort styrt av at vi tror vi har fasitsvaret – at det er mulig/sannsynlig at dette er skjedd ved en rent naturalistisk styrt evolusjon. Men spørsmålet er altså hvor berettiget det er – filosofisk sett.

  Plantinga har skrevet noen hundre sider om dette, og er ikke så enkel å avfeie (eller forsvare;-) på tre avsnitt…

 4. Bjørn Are: at han tar det opp i introduksjonen tyder på at han ser det som en naturlig innvending, og jeg kan ikke si at du klarer overbevise meg om at det er noe hold i det på dine seks avsnitt.

  ” Siden evolusjonær overlevelsesadferd kan oppnås også ved feil konklusjoner, er det vanskelige å berettige at de “beliefs” vi har om verden må være “true”.”

  Selvsagt. Men hva så? Er ikke dette grunnen til at sunn fornuft ikke er til å stole på? At det faktisk er slik ser man jo av eksemplene jeg viste ovenfor.

  Tigerkesempelet er forøvrig godt: det viser at vi ikke kan stole på at våre egne konklusjoner sier noe om virkeligheten, bare observasjonene i seg selv (“nå har jeg en oppfatning av å se noe der borte med striper som løper mot meg, og jeg kjenner at jeg blir redd”). Så må vi bruke den vitenskapelige metoden (bla HDM, dvs “sunn fornuft”) for å kunne si noe om virkeligheten.

  Et annet eksempel er vel bjørnen-i-hulen: de som betviler resonnementet “to bjørner går inn i en tom hule og bare en går ut, så det er fortsatt en igjen der inne” vil ha dårligere overlevelse. Fordi selelksjonen foregår i virkeligheten.

  “En utfordring overfor AP’s argumentasjon, er at vi VET at vi kan tenke logisk og fornuftig og erkjenne den egentlige virkeligheten.”

  Det holder ikke å “vite” at vi kan erkjenne den egentlige virkeligheten. Og i mange tilfeller kalarer vi jo ikke det heller, som jeg nevnte ovenfor.

  Nå tror jeg vi må ha som aksiom at logikk er gyldig og at vi selv klarer å tenke rasjonelt for å komme noen som helst vei, enten man tror på Gud eller ikke. Der stiller vi likt. Så kan enten Gud eller evolusjonen “bekrefte” aksiomet at vi er forholdsvis rasjonelle vesener i etterkant. Uansett er jeg ikke overbevist av Plantingas argument, og jeg synes egentlig dere som bruker Gud som garantist for vår fornuft har å forklare hvorfor jeg ikke ser gjenstander (men luft!) som “solide” når de overveiende består av tomrom, og hvorfor optiske illusjoner virker når dere mener at vi “ser verden som den er”.

 5. (Nå bruker jeg “sunn fornuft” litt om hverandre ovenfor. I det første eksempelet referer jeg til folks antagelser om verden [ref. eksemplene over], i det andre referer jeg til den vitenskapelige metode som også den dagligdagse fornuften)

 6. Urk! Rettelse siste avsnitt: “ere som bruker Gud som garantist for vår fornuft har å forklare hvorfor jeg ikke ser gjenstander (men luft!) som “solide” når de overveiende består av tomrom,” Fjerne “ikke” foran ser og sette det inn foran “luft”. Hvis du orker rette dette i kommentaren min kan du godt slette denne etterpå, Kjetil 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s