Ateisme, etikk og moral

I diskusjonar rundt etikk og moral er det mange ateistar som «tenner på alle pluggar» når kristne spør om kva grunnlag dei har for sin moral, eller spør «Kvifor vere moralsk?»

Desse ateistane påstår at vi seier at dei ikkje lever eit moralsk liv, men det er ikkje sant. Her er det viktig å ha tunga rett i munnen. På det lågaste abstraksjonsnivået meiner eg dei fleste er like. Her er det snakk om kvardagsmoralen, måten vi oppfører oss overfor andre. Men problemet kjem ved neste abstraksjonsnivå, det filosofiske grunnlaget for moralen. Kan ein ateits ha eit slikt grunnlag?

Advertisements

One thought on “Ateisme, etikk og moral

  1. Kristne hevder gjerne at moral, eller etiske grunnprinsipper er objektive, gitt fra Gud og gjengitt i bibelen. Dette er så klart et selvbedrag. I virkeligheten er moral og etiske retningslinjer kulturelt betinget; de varierer sterkt fra samfunn til samfunn, og et individs moralske oppfating dannes i det miljøet hun/han vokser opp i.

    Religiøse som hevder at det etiske idealet er å finne i sitt spesifikke hellige skrift, syntes ofte ikke å være bevisst at de i virkeligheten faktisk filtrerer skriften gjennom sin moderne (sekulariserte) oppfatnig av moral. Barbariske handinger som steining, slavehold og massedrap, som i skriftene fremholder som ikke bare moralske retningslinjer, men rettskafne krav, ses bort i fra, bortforklares og rasjonaliseres for å kunstig holde liv i det som oppfattes som grunnlaget man har for å være et moralsk menneske.

    I virkeligheten er det som du sier, at de fleste er like. Det er bare religiøse som hevder at de har et “holdepunkt” for hvordan de er, og det er nettopp dette som kan virke så fornærmede på trosfrie mennesker; Vi er verken mer eller mindre rettskafne, omsorgsfulle, sannhetssøkende, omtenksomme, ærlige, kjærlige mennesker enn det troende mennesker er. Vi er et produkt av det samfunnet vi har vokst opp i, akkurat som dere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s