Kva er sanning?

Eit av dei enklaste spørsmåla i verda å svare på, er dette; “Kva er sanning?” Aristoteles gav eit sært enkelt svar (i Metafysikken 1011b25): “Å seie om det som er at det ikkje er, eller om det som ikkje er, at det er, er usant, medan å seie om det som er at det er, eller om det som ikkje er at det ikkje er, er sant.”

Dette kan vi knytte til den såkalla korrespondanseteorien om sannng. Det vil seie at det sanne er korrespondansen mellom røyndomen og våre tankar, påstandar og idear.

  • Dersom det er sant at jorda er rund, og eg seier at det ikkje er sant at jorda er rund, så snakkar eg usant.
  • Dersom det ikkje er sant at jorda er rund, og eg seier at det ikkje er sant at jorda er rund, så snakkar eg sant.
  • Dersom det ikkje er sant at jorda er rund, og eg seier at det er sant at jorda er rund, så snakkar eg usant.
  • Dersom det er sant at jorda er rund, og eg seier at det er sant at jorda er rund, så snakkar eg sant.

Spørsmålet blir vel då om det vi trur stemmer med røynda. J.P. Moreland har nokre interessante tankar omkring dette:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s