Peter Halldorf om å vere ortodoks

Denne har eg “ståle” frå Harald Hauge.

Når det gjelder Åndens gaver tenker vi ofte ensidig på ytringer knyttet til en tjeneste. I den gamle tradisjonen er Åndens rolle knyttet til menneskets frelse. Men her forstås frelsen ikke primært ut fra juridiske kategorier som skyld og dom, men ut fra organiske kategorier som liv og død. Det betyr at frelsen ikke er en akt, frelsen er en dynamisk hendelse! Sentralt i dette står forståelsen av mennesket som Guds avbilde. Å avdekke og tydeliggjøre dette avbilde i mennesket er Åndens verk. (…)

Jeg ønsker å slå en bro mellom moderne pentecostal teologi og den ortodokse tradisjonen. Jeg mener vi har kommet til et punkt hvor hele den vestlige teologien for alvor må konfronteres med den ortodokse teologien! (…) Vi har hatt en svak teologi fordi vår erfaring har vært grunn. Det er vanskelig å ha en teologi uten å ha en erfaring. I den tidlige kirken fødes teologien ikke primært i en akademisk miljø. Den tar sitt utgangspunkt innen rammen av gudstjenesten hvor det pågår en uavbrutt åndsdåp.

Hemmeligheten ved gjentagelsen er at den setter seg i kroppen slik en liturgi gjør når man feirer den over tid. Hemmeligheten ved fordypning er at man blir fortrolig med sin “klesdrakt”, med en liturgi. Da oppstår det glipper som åpner seg mot dypet og gir plass for den enkeltes erfaring. Mysteriet er ikke noe jeg får del i ved å anstrenge meg for å forstå. I stedet gjelder det å slippe tanken og være med. Den virkelige teologien vokser fram av den refleksjonen som kommer i ettertid, når erfaringen bearbeides. (…) I den situasjonen vi har i dag har jeg vanskelig ved å se noen mulighet for fordypning, om ikke det teologiske arbeide forbindes tydeligere med den gudstjenestefeirende forsamling. Gudstjenesten er det sted hvor man kommer til tro. Man skal ikke undervurdere sammenhengen mellom at feire gudstjeneste og at bevare sin tro.

Kjelde:
Peter Halldorf i intervju i Halvårstidsskrift for praktisk teologi, nr. 2/07, s.46. Sitert i Hauge, Harald, “Om å være ortodoks” (Haralds strøtanker, 10.01.2008) (18.01.2008)

Advertisements

One thought on “Peter Halldorf om å vere ortodoks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s