Adopsjonsrett for homofile?

I Vårt Land 13. mars var det referert til ein debatt frå avisa sine eigne debattsider på internett. Spørsmålet som vart diskutert, var om det er til sammfunnet sitt beste at det vert opna for ekteskap mellom to personar av same kjønn (som mellom anna inneber at eit homofilt par kan adoptere). Eg skal ikkje diskuterte sjølve ‘homofilisaka’ her, men eg vil ta tak i eit av innlegga, forfatta av ‘Grunn.’ Han/ho skriv:

Det er til det beste for foreldreløse barn at flere blir vurdert som egnede adoptivforeldre. Jeg kan ikke se noen som på noen som saklig sett lider noe tap av at ekteskapsloven utvides til å omfatte samkjønnede par.

Dette er alltid like interessant. Før eg går inn på sjølve debatten, så må eg påpeike at eg ikkje har noko ‘sekulære motforestillingar’ mot homofili (sjølv om eg meiner det er galt moralsk sett). Eg vil også påpeike at eg er for å la homofile få lov til å adoptere borna til partnarane sine (såkalla ‘stebarnsadopsjon’). Men eg er imot forslaget til ny ekteskapslovgjeving, både som kristen og som ‘vanleg borgar.’ Grunnen er rett og slett at sjølv om vi er aldri så positive til at homofile skal få lov til å adoptere, så har ikkje dette nokre gode praktiske konsekvansar.

For dersom dei aktuelle landa er imot dette, så er vi like langt. Det er som kjent ikkje mottakarlandet (t.d. Noreg, Sverige eller Nederland) som set premissa i ei adopsjonssak, men det landet som sender barnet (t.d. Etiopia, Saudi-Arabia eller Iran). Dette har mellom anna ført til at enkelte land ikkje lenger vil sende born til land med slik lovgjeving. I ei sak eg har referert til før (sjå her, her og her) kjem det fram at homofile ikkje for lov til å adoptere så lenge det landet som sender borna er imot dette. Eg siterer (artikkelen er frå 2005):

Homofiles adgang til å adoptere barn kan bli en het sak i høstens valgkamp. SV, Venstre og Ap har allerede gjort programvedtak i favør av homoadopsjon. I helgen er det ventet at Høyre vil gjøre noe av det samme, selv om den formuleringen programkomiteen i utgangspunktet har lagt opp til er noe rundere og mindre forpliktende enn de andre partienes vedtak. (…) Men selv om lovgiverne skulle åpne for en slik adgang, må nok de homofile likevel se langt etter adoptivbarn. Det påviste vi her i Magazinet allerede da spørsmålet kom opp første gang. Ingen av de landene som samarbeider med Norge når det gjelder adopsjon, vil nemlig tillate at barn adopteres bort til homofile. Ikke nok med det. Adopsjonsbyråene uttrykte overfor Magazinet også bekymring for at en slik endring av lovverket kan ha negative konsekvenser i forhold til alt adopsjonssamarbeid med utlandet. Disse landene vil nemlig vurdere adopsjonsrett for homofile som så dramatisk at det kan bli skeptiske til om det er riktig å sende noen som helst barn til et land som kan finne på å innføre en slik lov.

Vi ser altså, ironisk nok, at det ikkje er “til det beste for foreldreløse barn at flere blir vurdert som egnede adoptivforeldre,” slik som ‘Grunn’ påstår. (Med ‘flere’ reknar eg med at han/ho meiner homofile par, sidan det er det som vert diskutert.) For i dei landa Noreg samarbeidar med — mellom anna i Asia, i Afrika og i Latin-Amerika — er homofili ofte ulovleg. Dei borna som blir adoptert bort, kjem derifrå på heimlandets premissar, ikkje våre. Desse landa nektar å sende barn til homofile foreldrepar, og nokre av dei nekter til og med å sende barn (også til hetrofile foreldrepar) til dei landa som har lover som godtek dette. Dette går då ut over dei barna som treng foreldre.

Spørsmålet no, er dette; kva er viktigast her, å ha det beste for borna i tankane, eller ofre desse på grunn av ein prinsipp? For meg minner forslaget til ny ekteskapslov om noko frå filmen “Life of Brian” (bortsett frå at Noreg sitt forslag har reelle, og langt frå gode, konsekvansar).

Advertisements

11 thoughts on “Adopsjonsrett for homofile?

 1. Bare en liten rettelse, siden vi er midt i en adopsjon:

  Det er ikke bare giverlandets regler som gjelder – også Norge har regler for hva som må til for at man skal få adoptere (alder, helse, familieforhold o.l.). Det riktige vil defor være å si at man BÅDE må tilfredsstille norske regler og giverlandets.

  Forresten er det ikke mangel på adoptivforeldre per i dag. På verdensbasis er det langt flere som søker om å adoptere enn det for tiden er barn til. Ikke alle barn som er foreldreløse blir frigitt for adopsjon.

 2. Og derfor blir vel konklusjonen din også litt feil – i alle fall slik forholdene er i verden i dag. At homofile får adopsjonsrett i Norge kan kanskje(!!) føre til at enkelte land bryter adopsjonssamarbeidet med Norge. Men det vil være nok foreldre til disse barna i andre land. I denne sammenhengen er Norge veldig lite. Det vil defor neppe føre til at færre barn får foreldre, men at færre barn får norske foreldre. Det er altså ikke barna dette går ut over, men evnt norske heterofile par som dermed får færre land å adoptere fra og dermed blir stående enda lenger i kø.

  Nå er det imidlertid slett ikke sikkert at noen land kommer til å stanse adopsjonssamarbeidet med Norge selv om vi får ny ekteskapslov. Ingen av adopsjonsorganisasjonene sender uansett saker til giverland der søkerne ikke oppfyller giverlandets krav.

 3. Det er sant at Noreg er lite, men kva viss fleire og fleire små land gjer dette? Og la oss anta at USA innfører dette. Det er, dersom eg ikkje hugsar feil, på partiprogrammet til Obama. Dette vil sjølvsagt ha ei innvirkning.

 4. Dersom de fleste vestlige land inkludert USA innfører dette, tror jeg ikke medfører noen stopp i adopsjonene. Giverlandene er jo også intressert i barnas beste vil jeg tro. Faren er nok større, dersom den i det hele tatt eksisterer, dersom Norge står alene i denne saken.

  Og som sagt, ingen saker sendes giverlandene dersom adoptantene ikke oppfyller giverlandets kriterier.

 5. “Dersom de fleste vestlige land inkludert USA innfører dette, tror jeg ikke medfører noen stopp i adopsjonene. Giverlandene er jo også intressert i barnas beste vil jeg tro.”

  “Og som sagt, ingen saker sendes giverlandene dersom adoptantene ikke oppfyller giverlandets kriterier.”

  La oss anta at USA innfører ei slik lov. Ville ikkje dei då, slik su indikerar i din siste setning, slutte å sende saker til land dersom adoptantane, evt. adoptivlandet, ikkje oppfyller gjevarlandet sine kriteriar?

  Ville ikkje det då føre med færre adopsjonar?

 6. Nei, det vil ikke bli sendt færre saker av den grunn. Det er hittil ingen giverland som krever at mottakerlandene oppfyller alle deres regler.

  F.eks: Sør-Afrika godkjenner kun kristne søkere. Men det betyr ikke at de krever at Norge eller USA eller andre mottakerland krever at alle deres søkere (adoptanter) er kristne – bare de søkerne som søker på Sør-Afrika. Skjønner? Det er helt ok for Sør-Afrikanske adopsjonsmyndigheter at Norge godkjenner human-etiske søkere, men disse sakene kan ikke sendes til Sør-Afrika.

  Adopsjonforeningene i Norge sender aldri en søknad til et land der de vet at giverlandet ikke kommer til å godkjenne de aktuelle søkerne. F.eks er det per i dag ingen giverland som Norge samarbeider med som godkjenner enslige søkere etter at Kina endret sine regler. Men Kina har ingenting i mot at Norge godkjenner enslige søkere. Men de tar ikke i mot slike søknader lenger.

  Det samme kan sies om homofile søkere. Det får ingen praktisk betydning – homofile blir ikke godkjent av noen giverland i verdenssammenheng.Men heterofile søkere trenger ikke blir dikvalifisert av den grunn. Man tar alltid utgangspunkt i den aktuelle søknad.

  Men så er det altså noen som lurer på om giverland kan komme til å kutte adopsjonsavtalene med land som godkjenner likekjønnet ekteskap. Som sagt: Det tror jeg det er mindre sjanse for dess flere (store) land som innfører dette.

 7. “Det samme kan sies om homofile søkere. Det får ingen praktisk betydning – homofile blir ikke godkjent av noen giverland i verdenssammenheng.Men heterofile søkere trenger ikke blir dikvalifisert av den grunn. Man tar alltid utgangspunkt i den aktuelle søknad.”

  Poenget, som Magazinet kom med, var at adopsjonsbyråa sa at enkelte land ikkje ‘toler’ slikt, og ikkje godkjenner at born vert sendt til land med slik lovgjeving. Og dersom det ikkje har noko å seie for homofile i verdssamanheng, kvifor då bry seg med det?

  Dette spør eg spesielt sidan det (potensielt) kan gå ut over borna? Kva er viktigast her? Borna? Eller prinsippa? Er det å ha born ei gåve eller er det ein rett?

  “Men så er det altså noen som lurer på om giverland kan komme til å kutte adopsjonsavtalene med land som godkjenner likekjønnet ekteskap. Som sagt: Det tror jeg det er mindre sjanse for dess flere (store) land som innfører dette.”

  Kan vi vite det? Er det rett å potensielt ofre borna for ei antaking?

 8. Man skal aldri ofre barna – det er jeg enig i! Men ærlig talt – hvor stor er sjansen for at dette kan bli et problem? Ikke særlig stor, tror jeg. Det lønner seg å være kritiske til hvem som kommer frem med dette i media. Dersom du vil vite hva adopsjonsforeningene selv mener om dette, og det er nok de som i tilfelle vet mest om dette (langt mer enn Magazinet!!), så har de to største organisasjonene, Verdens Barn og Adopsjonsforum spørrespalter på sine nettsider. Spør der, så får du de beste svarene! Alle tre adopsjonsorganisasjonene (Også Inoradopt), har vært med i høringsrunden for ny ekteskapslov. Disse uttalelsene må være enkle å spa opp.

  Jeg er selv ikke helt sikker på hva jeg mener om den nye ekteskapsloven, men dette som du tar opp her bekymrer meg lite.

 9. Og barn er en gave. Ingen rettighet. Det er jeg 100% sikker på!!

  Men i så tilfelle – hvordan skal vi da forholde oss til assistert befruktning – sånn i det hele tatt, uten forbehold til legning? WHO har såvidt jeg vet kategorisert ufrivillig barnløshet (for heterofile par) som en sykdom. Ikke særlig gjennomtenkt, synes jeg…

  Også er det de 14000 abortene (rett meg, dersom tallet er feil!) som blir utført her i Norge per år, gavene ingen ville ha…

 10. Barn er ingen rettighet, men på den annen side, når jeg tenker meg om, det er jo inmari lett for meg å si at barn er en GAVE. Det er jo sånn jeg opplever det. Men er det egentlig en god metafor? For ingen kan vel kreve at alle skal oppleve det sånn?

  Hvis barn er en gave, så må det i alle fall presiseres hvem denne gaven er til. Og mange andre spørsmål melder seg også. Men det kommer kanskje litt på siden av den nye ekteskapsloven…

 11. Her er et spørsmål fra Adopsjonsforums spørrespalte med svar fra Adopsjonsforum.

  Ny ekteskapslov
  Hei! Har hørt folk (i adopsjonskretser) si at Kina ikke vil sende barn til Norge lenger dersom den nye ekteskapsloven blir vedtatt… Regner med dette bare er et av mange rykter som dukker opp med jevne mellomrom?? I Sverige er det vel slik at likekjønnede par blir vurdert for adopsjon på lik linje med ektepar (selv om de altså ikke får adoptere barn fra utlandet), uten at de har hatt problemer med giverland av den grunn? Det er vel opp til giverlandet å lage sine egne regler, også på dette området??

  Svar:

  Det er ingen tvil om at kinesiske myndigheter stiller seg uforstående til at flere og flere land i Europa åpner for at homofile partnere kan søke om adopsjon. Men det er ingen ting som tyder på at landet vil ”straffe” heterofile søkere fra de aktuelle landene for denne politikken. En tilsvarende lovendring som den som nylig ble vedtatt av Stortinget har eksistert i Sverige et par år allerede, uten at dette har slått ut på deres formidling. Mens de norske adopsjonsforeningene plasserte 156 barn fra Kina i 2007, plasserte de svenske 273 barn.

  21.04.2008 11:32:26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s