Far eller Faderen?

Eg har i dei siste åra fundert litt over kva form som er best å bruke om Gud Fader i Bibelen; Far eller Faderen. Eg har no landa på eit mellomstadie, Far for Bibelen, Faderen i liturgien.[1] Hans Kvalbein skriv nokre tankar omkring dette:

Jesus brukte det vanlige ordet for «far», og lærte oss å be til Gud som far. Vår revisjon vil prøve å gjenvinne meningen i grunnteksten for en moderne norsk leser. Da er «vår far» en enkel og bokdstavtro oversettelse av grunnteksten. Å ta i bruk et gammelmodig og høytidelig uttrykk som «Fader» ville rett og slett være feil. Tenk for et privilegium det er at vi kan få kalle Gud vår far!

Eg må seie meg hovedsakleg einig. Spesielt i Joh 14 er denne forma god. Men eg vil seie at dette gjeld Bibelen. I liturgisk bruk meiner eg at Faderen er betre, då vi treng det transcendente like mykje som det nære. Har de nokre tankar om dette?

Noter og referansar:

[1] Dette ser ut til å vere det same for dei som har arbeuda med NT05. I Matt 28:19 seier det; “Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande.”

2 thoughts on “Far eller Faderen?

  1. Eg vil nok halda på å gå over til Far også i liturgien. Dåpsformularet er ei utfordring, men det må kunne finnast ei løysing! Kanskje me må akseptera ei lett omskriving av Jesu ord og seia noko slikt som “namnet åt Gud vår Far, Jesus Guds Son og Den heilage Ande”.

  2. Litt interessant at det blir diskusjon om “Far” og “Faderen”, og at det ikke finnes en paralell til “Mor” og “Moderen”! 😆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s