Endå litt meir om abort

Nicolas over på Ars Ethica tar, i denne posten, opp nokre interessante spørsmål rundt abort. Men dessverre så dette det igjen saman i rar ‘logikk.’ Eg vil kommentere nokre utdrag frå teksten.

De kristne abortmotstanderne på Morbus Norvegicus skriver om sitt forslag til et kompromiss av en abortlov at:

“Norges nye abortlov bør gjøre abort ulovlig, unntatt når mors liv er alvorlig i fare. Men loven bør være ikke-sanksjonert. Dette innebærer at det ikke idømmes straff for overtredelser, og at lovbrudd heller ikke etterforskes. Men det vil stå tydelig i lovverket at abort er galt. (…) Dermed vil det også bli slutt på at skattepenger betaler for å avlive ufødte mennesker. I stedet vil private sykehus ta på seg å utføre abortene. Inngrepet vil neppe bli så dyrt, særlig ikke i de tilfeller man kan benytte medisinsk (i motsetning til kirurgisk) abort.“

Jeg respekterer viljen til å finne et kompromiss, men sitter igjen med et inntrykk av at et slikt kompromiss handler om at behaget med å bo i fredelige Norge overstiger ubehaget med å faktisk gripe tak i det påståtte problemet (kanskje fordi det tross alt ikke er så farlig med de døde fostrene?). Men hva skjer hvis vi bytter ut “abort” med “avliving av homofile” og “Norge” med “Saudi-Arabia”? Jeg håper inderlig ikke at moderate muslimer som Mohammed Usman Rana nøyer seg med samme kompromissvilje når det kommer til homofiles menneskeverd.

Igjen ser vi resultatet av at folk ikkje lærer å tenke. Det finst faktisk nyansar ute i verda, sjølv om folk ikkje har fått det med seg. Og det forslaget til abortlov som Nicolas siterer er ikkje eit ‘kompromiss.’ Når to ting står imot kvarandre, så må ein velgje. Og i den situasjonen som blir nemnt, så er det ikkje noko problem. Kor står det at barnet er meir verdt enn mora? (Eller omvend?) Dette er eit premiss som er ført inn i diskusjonen av abortforkjemparane, men dei presenterer det som om vi abortmotstandarar er einige i det. Så kritiserer dei oss på bakgrunn av dette, kallar oss ‘hyklarar’ og kallar abortlover av Morbus Norvegicus-typen for eit ‘kompromiss.’ Ja, ja… Dette er ikkje eit argument, men reint føleri. Men eg må seie meg einig i noko Nicolas skriv, sjølv om eg trur at eg drar ein annan konklusjon av det. For eg meiner at det også skal gjelde for tvungen abort av menneskelege foster. 😉

Personlig mener jeg at et demokrati som dreper uskyldige borgere har gått over til å bli et flertallstyranni.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s