Er bortrykkinga bibelsk?

Her fylgjer eit innlegg eg hadde i DagenMagazinet, Torsdag 22. mai. Eg skal fyrst presentere innlegget, før eg legg til nokre kommentarar.

______________________________

Er bortrykkinga bibelsk?
Innlegg i DagenMagazinet, 22.05.2008

Ivar Haugsbakk skriv om den såkalla bortrykkinga i DagenMagazinet 13. mai. Etter å ha lest innlegget, slo eg opp på dei forskjellige bibelstadene han nemner. Men ingen av desse underbyggjer hans påstand om at det er noko bortrykking før trengsla. Faktisk så finn du ikkje dette i Bibelen i det heile tatt.

Det interesante er at når han siterer frå 1Tess 4, så siterer han vers. 17, men ikkje vers 16. I vers 17 står det, etter NT05: «Så skal vi som har vorte att og enno lever, rykkjast bort saman med dei i skyene og møta Herren i lufta. Og så skal vi alltid vera saman med Herren.»

Kven er desse som skal rykkast opp fyrst, før «vi som har vorte att og enno lever»? Dei les vi om i v. 16: «For når det bydande ropet lyder, når erkeengelen lyfter si røyst og Guds basun ljomar, då skal Herren sjølv stiga ned frå himmelen, og dei døde i Kristus skal først stå opp.»

Dei fyrste som skal stå opp er altså «dei døde i Kristus.» Men kortid skal dei stå opp? Står det noko i Bibelen om at dei skal stå opp før trengsla? Nei, les Johannes, kap. 6. Der seier Kristus gong på gong at desse skal reisast opp «på den siste dagen.» Eit døme er Joh 6:39: «Og det han vil, han som sende meg, er at eg ikkje skal mista nokon av alle dei han har gjeve meg, men reisa dei opp på den siste dagen.» (sjå også v. 40, 44 og 55). Dei skal altså opp på «den siste dagen,» ikkje «før opprykkinga.»

Denne teorien om ei bortrykking før den store trengsla er eit godt døme på eisegese, at ein les ein teori inn i Skrifta. (I motsetnad til eksegese, der ein les noko ut av Skrifta.) Kvifor prøver ein å maskere dette som noko «bibelsk»?

______________________________

Nokre kommentarar:

Eg fekk same dag — 22. mai — ein telefon frå ein eldre mann som var ueinig med meg, med tanke på om bortrykkinga (om den skal forståast bokstavleg eller ikkje) skjer før eller etter trengsla. Han meinte at den skal skje før trengsla, sjølv om Kristus klart seier noko anna, og ville ‘bevise’ dette ved å vise til Op 3, brevet til forsamlinga i Filadelfia. Eg siterer v. 7-10 (han siterte 8-10):

Skriv til engelen for forsamlinga i Filadelfia: Dette seier Den heilage og sannferdige, han som har Davids nøkkel, som opnar så ingen kan stengja, og stengjer så ingen kan opna: Eg veit om gjerningane dine. Sjå, eg har sett framfor deg ei opna dør, som ingen kan stengja. For du har lita kraft, og du har halde fast på mitt ord og ikkje fornekta mitt namn. Sjå, eg lèt nokre koma frå Satans synagoge, slike som lyg og seier dei er jødar, men ikkje er det. Dei skal koma og kasta seg ned for føtene dine, og dei skal skjøna at eg har elska deg. Du har halde fast på mitt ord om tolmod. Difor vil eg halda fast på deg i den prøvingstida som skal koma over heile verda for å prøva dei som bur på jorda.

Det siste verset, v. 10, som eg har utheva, meinte han ‘beviste’ den ‘evangeliske’ læra om bortrykkinga. Men kan nokon vere så snill å vise kor det står? Det eg les er at Kristus skal “halda fast på oss i den prøvingstida som skal koma over heile verda for å prøva dei som bur på jorda.” Kor står det at å ‘halde fast’ betyr ‘rykke bort’? Dette er eit spesielt interessant spørsmål sidan Kristus så klart seier at ingen kristne skal rykkast bort eller opp før ‘den siste dagen.’ Slik eg ser det, så handlar det ikkje om at vi skal verta bortrykka — vekk frå trengle og forfylgjing — men at Kristus skal halda fast på oss — i trengle og forfylgjing. Når vi vert forfylgde kan vi altså stole på at Kristus er der for oss, og vi kan halda på håpet om himmelen.

Eg fekk beskjed i telefonen at eg måtte ta ‘sanninga om bortrykkinga’ (mine ord) inn i hjarta, for å ikkje vera i villreie. Vel, sidan eg — etter å ha lest dei bibelstadane han viste til — endå ikkje finn noko ‘bevis’ for dette, så trur eg at eg er på det tørre. Speielt sidan ingen trudde på det før 1800-talet med John Darby og the Plymouth Brethren. (Les litt om dei her.) Etter telefonen meiner eg faktisk at mitt syn er styrka. Men erfaringa tilseier at dei som held på den læra eg forkastar ikkje vil forsvinne, rett og slett fordi den ‘klør i øyra.’ Kven vil ikkje ha eit ut-av-trengsla-frikort? Då vil eg avslutte med nokre ord av Brian M. Schwertley og Aristobulus (Roger) Allen.

Brian M. Schwertley:

Although the pretribulation rapture theory is very popular today, given arguments that are offered in support of this doctrine we must declare Pretribulationalism to be contrary to the clear teachings of Scripture. Simply put, there is not one shred of evidence that can be found in the Bible to support the pretribulation rapture. The typical Pretribulational arguments offered reveal a pattern: of imposing one’s presuppositions onto a text without any exegetical justification whatsoever; of finding subtle meaning between words and/or phrases that were never intended by the author; of spiritualizing or ignoring passages that contradict the Pretribulational paradigm; and, of imposing Pretribulationalism upon passages that actually teach the unity of the eschatological complex (i.e., the rapture, second coming, general resurrection, and general judgment all occur on the same day—the day of the Lord). It is our hope and prayer that professing Christians would cast off this escapist fantasy and return to the task of personal sanctification and godly dominion.

Aristobulus (Roger) Allen:

The Rapture doctrine, which was the invention of the Plymouth Brethren led by John Nelson Darby (1800-1882), has today been adopted by most Baptist, Pentecostals, Assemblies of God, and a variety of other fundamentalist sects. The idea that Jesus Christ will return for His true Church just before the beginning of the Great Tribulation in a secret gathering or “catching away” was an important part of Darby’s teaching. The movement in which this teaching began originated in small groups in England and Ireland about 1828 and by 1831 was part of the official teaching of the Plymouth Brethren. By 1860 the “rapture” had made its way to the United States. (…)

Perhaps the most vivid picture of our Lord’s 2nd coming to earth is found in the words of St. John the Apostle. In the book of Revelation he writes: “Behold, He cometh with clouds and every eye shall see Him, and they also which pierced Him: and all kindreds of the earth shall wail because of Him. Even so, amen (Revelation 1:7)”. Far from believing that the Lord will return “secretly” to rapture the Church 7 years before His 2nd coming, St. John says that every human being on earth will see the Lord descend from the clouds. Once again, here are the words of the Nicene Creed, the symbol and statement of faith for all Christians: “He will come again in glory to judge the living and the dead and His kindgom shall have no end.” The 2nd coming of our Lord Jesus Christ shall be in glory, not in secret. Then the Prince of Peace shall establish true peace, joy, and righteousness on the earth; “For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea (Habakkuk 2:14)”.

Finally, the Rapture doctrine is dangerous because it teaches Christians that they will be spared all tribulation, wrath, and danger in the last days. The need for urgent preparation of one’s heart and soul is diminished because Christians will be secretly taken away from all that pain. No need to worry, we’ll just fly away. Unlike the Early Christians, most of whom were murdered by this world’s authorities, the end-time Christians have a get-out-of-tribulation free card called the Rapture. Remember the words of St. Paul, “All those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution (2 Timothy 2:12).” And lastly, the words of the Lord in John 16:33, “These things I have spoken unto you, that in Me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world.”

One thought on “Er bortrykkinga bibelsk?

  1. Readers will enjoy going to Google and entering “Pretrib Rapture Diehards,” “Famous Rapture Watchers,” and “Pretrib Rapture Desperados” (all composed by historian Dave MacPherson whose bestselling book THE RAPTURE PLOT – see Armageddon Books online – is the most documented and endorsed book ever written on the long covered up history of the famed pretribulation rapture doctrine). Jon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s