Todd Bentley og Lakeland

“Når det gjelder Todd Bentley og Lakeland, kan det ikke være noen tvil om at vi her står overfor en falsk profet.” — Jan Bygstad.[1]

I det siste har eg høyrt mykje rart om den såkalla ‘store vekkinga’ i Lakeland, i regi av Todd Bentley. Eg og nokre kameratar hadde mellom anna ein kort samtale med ein ‘gatepredikant’ som rosa Bentley opp i skyene, og sa at han gjorde store under og at han blåste Heilaganden ut over menneska. Det inntrykket eg fekk av den samtalen var at vi her, slik Bygstad seier det, “står overfor en falsk profet.” At han er så arrogant at han meiner å kunne ‘ånde’ Heilaganden over folk gjer det ikkje noko betre. Bygstad skriv at Bentley mellom anna skal ha sagt at Gud gav han beskjed om å sparke ei gammal dame i andletet. “Han så gjorde,” skriv Bygstad, “og når det stakkars offeret faller til jorden, har han den frekkhet å påstå at hun er slått over ende av Guds kraft.” Todd Bentley sa det slik sjølv (Her finn du teksten):

Dette er ikkje av Anden! Slike ting provoserer meg kraftig! Kristus seie at vi ikkje skal døma, men vi er kalla til å prøve åndene. Og det Bentley gjer er ikkje av Helaganden, men av det vonde! Johannes skriv:

Mine kjære, tru ikkje kva ånd som helst! Prøv om åndene er av Gud! For mange falske profetar har gått ut i verda. På dette kjenner de Guds Ånd: Kvar ånd som vedkjenner at Jesus Kristus er komen i kjøt og blod, er av Gud. Men kvar ånd som ikkje vedkjenner Jesus, er ikkje av Gud. Det er ånda til Antikrist, som de har høyrt skal koma. Og den ånda er alt no i verda.

Men de, mine born, er av Gud og har sigra over dei. For han som er i dykk, er større enn han som er i verda. Dei er av verda, difor er òg deira tale av verda, og verda høyrer på dei. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, høyrer på oss. Den som ikkje er av Gud, høyrer ikkje på oss. Slik kan vi skilja sannings ånd frå villfarings ånd.

Mine kjære, lat oss elska kvarandre, for kjærleiken er frå Gud, og kvar den som elskar, er fødd av Gud og kjenner Gud. Den som ikkje elskar, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærleik. (1Joh 1-8 )

Dette viser oss a Bentley ikkje er av Gud. For han er ikkje kjærleg, sann og audmjuk. Han er hatefull, valdeleg, falsk og djupt narsissistisk. La han vere anathema!

Noter:

[1] “Vekkelse eller forførelse?” Kronikk i DagenMagazinet, 08.07.2008, s. 19

Advertisements

31 thoughts on “Todd Bentley og Lakeland

 1. Jeg har ikke for vane å slenge om meg med anathema’er og bannbuller og denslags, men pastor/profet Todd er ikke akkurat en jeg kjenner et nært slektskap til sånn åndelig sett.

  Jeg har kikket på noen sekvenser fra noen av Lakeland-møtene, og hvis dette er en del av en verdensomspennende endetidsvekkelse, da vil jeg like fullt ikke være en del av den.

  Dersom noen hadde slått meg ned med denne BAM!-teknikken hans på gata, da hadde jeg kalt det blind vold. Jeg skjønner ikke helt at det blir noe annerledes bare fordi det skjer på et podium med litt pusete lovsangsmusikk i bakgrunnen og fordi en eller annen profetskikkelse påstår at han slår meg ned i Jesu navn.

  Nei, takke meg til litt god gammeldags stivbeint liturgi..

 2. Jeg har akkurat blogget kort om dette og vist til dine betimelige betraktninger og videobevis.

  Og bløffgreia i DM (takk, Harald!).

  Typisk og forstemmende. Lærer man aldri?

 3. Ingen tvil i at Todd Bentley er overgitt til den hellige ånd, og at det er ånden som er kraften i det han gjør. Alle som har gave til å prøve ånder som du sier, kjenner meg en gang hva dette er…
  Akkurat som på Jesu dager er det mest motstand fra religiøse mennesker som er mer opptatt av tradisjon enn å underordne seg Gud. Lær deg å akseptere at han bruker andre mennesker gjennom den hellige ånd.
  Dette er ikke en falsk profet, DET er det ingen tvil om!

 4. Så ein Guds profet er altså ein som slår og sparkar folk? Har du prøvd teologien hans opp imot Skrifta? Eller er du forblinda av dei “teikn og under” han kjem med? “For falske messiasar og falske profetar skal stå fram og gjera store teikn og under, så endå dei utvalde kan førast vill, om det er råd.” (Matt 24:24)

  Vold er ikkje kristeleg!

 5. Har fulgt vekkeelsen i Florida på internett i en stund nå og jeg blir mer og mer “vekket”. I begynnelsen var det først og fremst den frie og proklamerende tilbedelsen som appelerte. Når ånd, sjel og kropp får uttrykke sin glede til Herren og når lovsangen drar ned et gudsnærvær, så gir det meg fornyet kraft og styrke til å komme ut av en passiv tilstand som kristen til aktiv.
  Etter hvert har jeg fått mer og mer sansen for Todd Bentley og det som han uttrykker i møtene i ord og handling. Hans undervisning og ikke minst PRAKTISERING av det skrevne ord står det respekt av. Han gjør det Jesus befalte oss å gjøre.
  Jeg tror at det over hele verden finnes tusenvis av kristne som “sover” og som trenger å bli gjenoppvekket. Gud ønsker at sitt folk skal bli kjent med våpnene og bli den brølende løve som han har utrustet oss til å bli…en løve som djevelen frykter og skremmes av. Når Guds menighet verden over reiser seg og gjør det Han har bedt oss om, så vil det skje manifestasjonasjoner med tegn og under som vil føre mennesker til en fornyet nysgjerighet på hva et gudsliv representerer.

 6. Som sagt så har Kristus åtvara oss mot å berre sjå på teikn og under. Og når den personen som står bak desse i tillegg er valdeleg og stolt av det, så ser eg ingen grunn til å fylgje den han. Prøv åndene!

 7. Sett ut fra et religiøst synspunkt er Todd Bentley lett å attakere. Han har verken i det ytre eller i sin åndelige fremtoning den vi er vant til å møte. Det er som ferdiglagt at djevelen legger ned i vårt sinn en umiddelbar tanke om at “såder kan man ikke se ut”. Når denne tanken har fått lov til å styre, så leder det den videre observasjon og etter en stund kommer nest tanke “såder kan man ikke gjøre”.
  Jeg har vært igjennom denne prosessen med skepsis og gradvis kommet fram til at han er en Guds mann – særlig møtene som ligger i sin helhet på websiden til “Fresh fire ministries” gir et helt annet bilde en de som er sammensatt i en eller annen menneskestyrt hensikt på you tube. Gjennom møter på 4 timer kan man alltids finne “feil” hvis det er det hjertet ditt sier at du skal bruke tiden til, men jeg tror ikke det er Guds hensikt. Gud ønsker å vinne mennesker fra død til evig liv. Jesus gjorde tegn og under og menneskene flokket seg om han. Når Guds arme reiser seg og tusenvis, millionvis forstår og tror i sitt hjerte at det har ordet i sin munn til befrielse, helbredelse og bekjennelse så blir djevelen mer og mer redd. Han har ønsket at vi skulle være passive og redde for å bruke den kraft, visdom og åndsutgytelse som er oss gitt i kraft av Jesu seier over død og djevel.
  Når dette kommer fra et så …sett fra et vanlig kristent synspunkt..vankelig utgangspunkt som Todd Bentley, så vil jeg si at det i en aksept av at Gud er med i dette og velsigner det så gjør det i seg selv hele vekkelsen til et enda større under.
  Vekkelsen er Jesus-sentrert og jeg tror at det er umulig med manifestasjoner fra et okkult eller ikke-kristent hold med et slikt utgangspunkt. Videre merkes det i den enkletes ånd et gudsnærvær som ikke kan bortforklares.
  Det at TB for noen framstår i handling som uortodoks tror jeg har med å gjøre at han er rask til å handle på det han kjenner i sin ånd og får kunnskap om…framfår å gå i den fellen å la seg passivisere av djevlen ..”såder kan du ikke gjøre”. Meg bekjent har ingen av de han har bedt om følt seg forulempet på noen som helst måte.

 8. Slik arrogant argumentasjon bør du halda deg for god for. Eg har ikkje sagt noko om korleis Bentley ser ut – og har heller ikkje noko formeining om det. Det eg har tatt for meg er hans valdelege framferd. Meiner du at ein mann som slår ein mann med magekreft rett i magen gjer Guds vilje? Er det dette Jesus meinte med at vi skal ha kjærleik til kvarandre? Slo Kristus folk medan han lækja dei?

  (Og kva meiner du om den falske oppstoda som Bentley ikkje gidda å verifisere, sjølv om dei påstår på nettsidene at alt blir sjekka til minste detalj?)

 9. Beklager at det kan virke arrogant å tro at det er Guds vilje at vi skal følge det ord ga oss i Mark. 16.15 m.v.:
  “Gå (vær aktiv) ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror (troen kommer først) og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. OG DISSE TEGN skal følge dem som tror: I mitt navn (Jesu navn…vekkelsen i Lakeland er Jesus-sentrert og det er ikke mennesket som blir opphøyet…) SKAL (ikke kanskje kan) de drive ut onde ånder. De SKAL (ikke kanskje…hvis jeg har lyst..kan) tale med tunger….På de syke SKAL de legge sine hender, og de skal bli helbredet.” For å utføre dette kreves det en god dose tro og her er vi ulikt sammensatt og dessverre har vi for mye opparbeidet tankegods som skulle ha blitt kastet i søppelbøtta. Videre så har mange et hinder i et sjelelig eller religiøst kristenliv. Bundet opp av religiøse åndsmakter kommer en seg ikke i posisjon til å innta det åndelige potensiale Gud har for den enkelte..men en kan bli satt fri.
  I Luk. 7.v. 22 setter Jesus ord på det forbilde og den standard han satta: “Gå og fortell Johannes det dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde oppstår, og evangleiet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av meg.” Jeg mener det er grunn til å tenke seg om 2 ganger hvis man føler for å attakere en Jesus-sentrert vekkelse.
  Når det gjelder den episoden du holder som grensen for hva som kan tolereres, så har jeg ikke annet svar enn at Keneth Copeland har gjort det samme og den kreftsvultsen forsvant. Dette er en handling utført på et kunnskapsord..ikke vold som sådan.
  Når det gjelder den falske innsendte meldingen, så tror jeg nok at det kan legges på tidskontoen…her er det møter morgen og kveld…vekkelsen vokser i omfang og blir verdensomspennende…de som tar imot email overflommes…og i iveren etter å komme med de udiskutable under skjer dette..som selvsagt ikke skal skje, men som heller ikke er det samme som å ta avstand til vekkelsens troverdighet.

  http://www.freshfire.ca/?Id=1052&pid=993

  Her er linken til samtlige møter. Ta for deg…kjenn gudsnærværet og be blessed!

 10. Beklager at det kan virke arrogant å tro at det er Guds vilje at vi skal følge det ord ga oss i Mark. 16.15 m.v.

  Arrogansen er at du påstår at eg berre ser på utsjånaden til Bentley og dømmer han. Det gjer eg ikkje, eg ser på måten han handlar på. (Eg vil også seie at den dåpen der han døyper i namnet åt Faderen og Sonen og BAM! ikkje er ein gyldig dåp.)

  Når det gjelder den episoden du holder som grensen for hva som kan tolereres, så har jeg ikke annet svar enn at Keneth Copeland har gjort det samme og den kreftsvultsen forsvant. Dette er en handling utført på et kunnskapsord..ikke vold som sådan.

  No ser eg ikkje på Copeland som nokon direkte sunn kristenleiar heller. Poenget er at vald — og dette er vald! — ikkje er kristeleg.

  Når det gjelder den falske innsendte meldingen, så tror jeg nok at det kan legges på tidskontoen…her er det møter morgen og kveld…vekkelsen vokser i omfang og blir verdensomspennende…de som tar imot email overflommes…og i iveren etter å komme med de udiskutable under skjer dette..som selvsagt ikke skal skje, men som heller ikke er det samme som å ta avstand til vekkelsens troverdighet.

  Nei, det betyr at dei ikkje sjekker kjeldene sine. Som er svært så vanleg på slike “mega-vekkingar.”

  Her er linken til samtlige møter. Ta for deg…kjenn gudsnærværet og be blessed!

  Eg klarar meg fint med nattverden. Og ikkje svermeri.

 11. Flott, da, at predikanten har vist seg være en verdslig mann tross alt. Sitat “freshfire.com” : //we have discovered new information revealing that Todd Bentley has entered into an unhealthy relationship on an emotional level with a female member of his staff. \ – syndeboten er et semester ferie, ser det ut til: //refrain from all public ministry for a season \.

 12. Så morsomt. Man etterlyser ydmykhet hos en amerikaner, men i neste øyeblikk bruker man mannens personlige ulykke som argument for at han er en falsk profet. Glimrende!

 13. “Ulukke”? Dersom nokon er ulukkelege her, så er det vel kona hans, og ikkje han.

  Og eg har ikkje brukt hans utruskap som argument for at han er falsk profet. Då er det meir enn nok å sjå på hans teknikkar på scena — vald og kjetteri. (“In the name of the Father and the Son and BAM!”)

 14. Kverulerer du ikke endel nå? Greit nok at du er uenig med “knut”, men det virker som om du føler deg persomlig angrepet av han.. Tror ikke det er hensikten hans.

  Også lurer jeg på en ting: hva kvalifiserer du som åndelig dåp?

 15. ” Når det gjelder Todd Bentley og Lakeland, kan det ikke være noen tvil om at vi her står overfor en falsk profet.” — Jan Bygstad. ”

  Hei Kjetil!
  Ser at du brukar Jan Bygstad som autoritet i dette…
  Hmm….seier eg berre.

  Visste du at Jan Bygstad tar avstand frå det meste som foregår på ”karismatisk” hald?
  Han meiner at bl.a. Kristkirken, Levende Ord, Kristent Felleskap driv med forføring!!

  Sjå f.eks. http://home.online.no/~jotol/LiviFrihet/artikkel13.htm

  Du skriv:
  ”Dette viser oss a Bentley ikkje er av Gud. For han er ikkje kjærleg, sann og audmjuk. Han er hatefull, valdeleg, falsk og djupt narsissistisk. La han vere anathema! ”

  – Korleis kan du sei dette når me veit at Bentleys teneste har vore til signing og hjelp
  for tusen på tusen over heile jorda!!?

  Eg spør som Jesus ein gong gjorde: Er djevelen komen i strid med seg sjølv?
  Held han no på med Lovsang til Gud og Lammet, og er det hans stil å forkynne at
  Jesus er einaste vegen til frelse?
  Og er det hans stil å helbreda menneske og til å gje ny von der det er vonløyse?

  Nei! Sjølvsagt ikkje!

  Så eg slutter meg til det Knut har skreve her.

  Venleg helsing
  ein sambygding

  P.S. Me kan godt ta dette på ”kammerset” seinere eventuelt 😉

  Ha ein fin dag! Og takk for ditt engasjement!

 16. Sambygding,

  Når det gjeld Bygstad, så er eg svært einig med han, men ikkje i alt. Her er eg einig.

  Korleis kan du sei dette når me veit at Bentleys teneste har vore til signing og hjelp
  for tusen på tusen over heile jorda!!?

  Kan du då forklare kvifor han er så valdeleg som han er, og kvifor han “døyper” folk på måtar som faktisk bibelsk sett er ugyldige? (“In the name of the father and the son and BAM!”)

  Desse to faktorane er i seg sjølv nok for meg. Sistnemnde er nok det som fell meg tyngast for hjarta, då han med dette plasserer seg saman med andre “oneness pentecostals” i si forkasting av treeiningsdogmet.

 17. Hei igjen, Kjetil!

  Du skriv:
  ” Kan du då forklare kvifor han er så valdeleg som han er, og kvifor han “døyper” folk på måtar som faktisk bibelsk sett er ugyldige? (”In the name of the father and the son and BAM!”) ”

  – Me kan sikkert fort bli einege om at Todd er både original og utradisjonell, og at han er herleg fri frå religiøse og fastlåste former. Men om han dermed går utafor grensene som Bibelen set, når han i sin iver og innlevelse ropar ut eit ”BAM”, der er vi sikkert ueinige.

  Han døyper nok ikkje folk i namnet åt ”BAM!”, slik du antyder, men dette er ei ytring han har tillagt seg for å få fram at det er KRAFT i og med Den Heilage Ande.

  Linkar til to videoar på YouTube under, der han døyper. Der vil du sjå at ”BAM” kjem i etterkant (om det i heile tatt kjem).

  Og ærleg talt, Kjetil….er det ikkje stort då at djupt falne menneskjer, som er bundne av djevelen, fastlåst i et syndig liv, i narkotika og elende…..at desse blir satt fri ved Guds kraft, som vært formidla gjennom denne…..ja, originale og utradisjonelle forkynnaren. Og DET er han! Absolutt! Men at han dermed skulle vera frå den vonde? Nei! og atter Nei!

  Folk blir satt fri og prisar Jesus!

  Hvis dette er djevelens verk må eg revurdera heile mi kristne tru!

  Sjå på den fyrste videoen her, og høyr det sterke vitnesbyrdet frå han som blir døypt her! I same andedrag fortel Todd frå sitt eige liv, som var på liknande måte!

  Dette er Gud som verkar, Kjetil! Tru ikkje noko anna!

  http://se.youtube.com/watch?v=5Qe1Ltzgf60

  http://se.youtube.com/watch?v=pE_8F4YWMRU&NR

  Angåande det andre ankepunktet, at han er valdeleg, så er vel det å gje ein litt for voldsom karakteristikk av ein person, utfrå EIN episode.

  Ja, det høyres unektelig litt merkeleg ut, denne hendelsen. Einig i det. Men så vidt eg veit skal ikkje personen sjølv opplevd dette som noko vondt.

  Og er det HEILT utenkjeleg at ikkje Gud kunne mane han til dette…i denne eine situasjonen? Jesus smurte jo ein gong søle i augo på ein som var blind. DET og kunne vel nokon oppfatta som litt brutalt….?

 18. Når det gjeld dåpen, så er vi nok sterkt ueinige. Han har ingen rett til å endre ting etter eigne påfunn.

  Når det gjeld det at folk blir frelst så er det mange døme på at folk blir frelst utan slike påfunn.

 19. Bentley døypte opp til fleire folk “in the name of the father and the son and bam.” Dette er gale i seg sjølv, men det verste er vel eigentleg at når forsamlinga som er ansvarleg for denne ‘vekkinga’ vart konforntert med det, så tenkte ein visst at det var best å lyge:

  Er løgn og bedrag bibelsk? Sa ikkje Kristus at vi skulle kjenne treet på fruktene?

  Når det gjeld dunamis, så står det i NT at vi skal få kraft ved Den Heilage Ande, men det betyr ikkje at kraft = Heilaganden. Heilaganden er ein person, og eg mistenker Todd Bentley for å vera ein såkalla ‘oneness pentecostal,’ ein som eigentleg forklastar treeiningsdogmet som ‘menneskepåfunn.’ Dersom han gjer det, så er han ikkje kristen. (Akkurat som Jehovas Vitne.) Og det virkar slik ut frå hans ‘liturgi.’ For det er i liturgien, i måten ein tilber på, at vi verkeleg ser kva gudsbilete ein person har.

 20. Hei igjen, Kjetil!

  Du skriv:
  “ Bentley døypte opp til fleire folk “in the name of the father and the son and bam.” Dette er gale i seg sjølv, men det verste er vel eigentleg at når forsamlinga som er ansvarleg for denne ‘vekkinga’ vart konforntert med det, så tenkte ein visst at det var best å lyge”

  – Nei, no er du for ’voldsom’ igjen! 😉

  Du er for absolutt i din dom over brør og systrer i Herren!
  Eg er tilbøyeleg til å tilskriva dette din unge alder (og lite røynsle…?)

  Så eg trur ikkje me kjem lenger med dette her……over internett!

  Me kan heller ta ein samtale etter eit møte ein kveld, eller i bilen på veg heim (når du ikkje er i Bergen, då).

  Men det som kunne vore litt interessant å visst:
  Korleis stiller du deg no til meg? (Og til likesinna – og det er mange av oss!) Er me i dine auge like kjetterske som Todd Bentley?

  Ha ein fin dag i Guds nåde og lys!

 21. Poenget er ikkje at Todd Bentley er “herleg fri frå religiøse og fastlåste former.” Det skal han få lov til, sjølv om dette i seg sjølv er utopisk. (Alle vill finne ei form.)

  Problemet er at han finn på så mykje tull som ikkje passar seg for ein kristen. Mellom anna å slå folk (og deretter å skryte av det). Slikt får ikkje meg akkurat til å like han meir. Dersom eg ikkje hadde vore kristen, og nokon hadde gjort noko slikt med meg, så hadde eg ikkje akkurat fått eit positivt bilete av kristendommen.

  “Sjå korleis dei elskar kvarandre” er det folk burde seie om kristne. Ikkje; “sjå kor hatske dei er mot kvarandre.” Eg har ingen ikkje-kristne vener som ser positivt på Bentley.

 22. Kjære folk! Sorry for å si det, men Todd Bentley er ikke en falsk profet som dere sier! han er en guds mann, som er et menneske akkuratt som oss andre…… Jeg er ikke i tvil om at Todd bentley er kalt av Gud!!!! Og det å komme med de dårlige tingene om at han sparket den damen!! fysamei!! HUn datt i bakken før han nådde frem til henne pga hun ble full på DHÅ!!! Og her skal du få en anne ting å tenke på 😀 Smith wiggelsworth! Hvis du sier han er en falsk profet også, ja da vet jeg ikke om hva jeg skal si til deg! han er en av de største Guds generaler!! Og han spente og slo, og an gjorde mer enn det! han kastet døde opp etter veggen tre ganger, før de ble i live igjen! og han kastet en liten unge nedover gulvet som en bowling kule, og ungen ble helbredet!!!
  Og hvis du er så interissert i å vite litt om hvorfor jeg gidd å svare her på denne siden så er det pga, jeg er lei av at folk setter ut rykter, og ting som ikke er guds ÅND!!! Det står i den aller helligste boken !!! ELSK DIN NESTE!! DØM IKKE!!! og jeg må bare si at det dere sier mot Todd er helt fullstendig, ikke kjærlighet!! OG dette sier jeg med kjærlighet til dere! så at dere skal forstå! Jeg er siker på at Todd har sett fler mennesker frelst, og fått møte Gud, og mennesker helbredet, og vekket opp fra de døde enn dere!!
  Og selv om todd no har falt i synd, så betyr ikke det at han ikke er kalt av Gud! pga han er forsatt et mennekse! og et menneske kan fall ei synd! Og det burde dere vite!! Så Gud velsigne dere!! Peace and Love too you!!! :D:D

 23. altså! han ble jo helbreda eller??? Og for å si det rett ut, så er det ikke kjærleik i høgsete å snakka stygt om todd heller!! Og dømme han! Du har ingenting du sku ha sagt om han! todd er en fantastisk mann!! Og det er jeg sikker på at du er også!! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s