Det sekulære molbolandet Noreg

Katolsk Informasjonstjeneste (KI) melder at Oslo katolske bispedømme fekk ein negativ dom i den såkalla ‘Hamar-saka.’ Saka er den at “en ordensprest i januar måned saksøkte bispedømmet ved biskopen for brudd på arbeidsmiljøloven. Den aktuelle ordenspresten ønsker ikke å forlate sogneprestembedet på Hamar, etter å først ha blitt kalt til annen tjeneste i bispedømmet og deretter av sin provinsial tilbake til Polen. Istedenfor å benytte seg av de kirkelige ankemuligheter, valgte presten å søke sivil rettshjelp gjennom Fagforbundet/LO, og hovedforhandlingen fant sted i Oslo tingrett 11. til 13. juni.”

Eg lurer på kva Osla tingrett trur at dei har oppnådd. Dommen lyder:

 1. Oppsigelse av Robert Kanoza fra stillingen som sogneprest for St. Torfinns menighet i Hamar er ugyldig.
 2. Oslo katolske bispedømme dømmes til å betale Robert Kanoza kr. 30 000 – trettitusen – i erstatning med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.
 3. Oslo katolske bispedømme dømmes til å betale Robert Kanoza kr. 92 400 – nittitotusenfirehundre – til erstatning av sakskostnader med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.
 4. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker.

Her ser vi den sosialistiske molbopolitikken i aksjon. Kva oppnår Robert Kanoza med dette? Jo, at han ikkje får vere prest i Hamar. KI skriv:

Det er og må være Kirken selv som har myndighet til å fastsette vilkårene for å kunne fungere som prest. Den katolske prestetjeneste er ingen normal sivil ansettelse, men en livsgjerning og et kall. En ordensprest har selv frivillig bedt om å få avlegge løfter om blant annet lydighet til sine overordnede. Så lenge den aktuelle prestens orden har kalt ham tilbake til Polen og han ikke etterkommer dette, ei heller benytter seg av de kirkelige ankemulighetene, kan han ikke lovlig forvalte sakramentene for menighetens lemmer. Uten denne kirkelige autorisasjonen/jurisdiksjonen har Oslo katolske bispedømme kirkerettslig sett ingen mulighet til å la ham tjenestegjøre i Norge. Derved er dommen ikke bare oppsiktsvekkende, men også i realiteten et forhold Den katolske kirke i Norge ikke har kirkelig myndighet til å gjennomføre. Menigheten vil derfor som nå måtte bli betjent av andre prester i bispedømmet.

Kva meiner Oslo tingrett at dei har fått til? At Kanoza ikkje kan vere prest? Han har sjølv avlagt løfter til sin orden. Og då må han sjølvsagt fylgja dei. Dersom han ikkje vil det, så kan han ikkje vere prest i Den katolske kyrkja. Men det er vel ikkje så viktig. Det viktigaste er vel at han får lønn utan å gjere arbeid, i god sosialistisk ånd.

2 thoughts on “Det sekulære molbolandet Noreg

 1. Åssen i helvete tror dere at en prest kjemper med klør og nebb for stillingen sin hvis han ikke er 100 % ærlig?
  Har dere aldri tenkt på hva kan det være som driver en prest til å stevne sin egen kirke for retten? neppe den feite lønna siden den er omtrent like stor som sosialstønaden, neppe kvinne kjærlighet fordi da ville han søke seg langt vekk fra kirken, ikke noe prestisje er det heller siden en må gjøre alt sel og alene. Jo det er nemlig den eneste drømmen til presten, det han har studert i 7år for og kikk graden Dr. human ….. Han hadde kall og det tror han på, han vet at han søker rettferdighet fordi hans hellige bok har lært han at rettferdighet finnes, men allikevel sitter han alene et sted i Hedmarken og sier si bønn med håp på rettferdighet først og fremst i sin egen kirke. Dere kan ikke tro at han vill bli arbeidsledig i Norge universitetet i Oslo har behov alltid for doktorer i filosofi og etikk, men Pateren vill tilbake ditt hans sjel er nemlig å jobbe jobben sin.
  Vet dere ikke at det er en sekretær som stjal kollekten og brukte bensinkorte til kirken som satte i gang det hele?
  Rykter er rykter noe som Bispedømme og Kirken tilbakeviser men allikevel så vill de flytte en sykemeldt ansatt… en som ble mobbet bare fordi han ikke kan uttale bokstaven R?
  Jeg kjenner ikke til kirken der heller ikke biskopen eller presten og er glad for det, men har lest i media om saken og fikk leste dommen på siden til fagforbundet.
  Usakelig oppsagt! dermed basta, Godt at hvis ikke innen kirken så finnes det rettferdighet i rettssystemet i Norge.
  Å prate om religionsfrihet uten å vite hva det er er ganske dumt. Frihet har grenser også i alle sammenhenger. Skal nå muslimene bruke sin religionsfrihet til å omskore jentene? Eller til å slå kvinner og barn? eller skal katolikerne kalle sin eksorsist fra Sverige og slå en blå mens de driver satanen ut av en i tilfelle mareritt eller psykiske problemer?Hvurdan kan noen i det helletatt forsvare den eneste religionen i verden som har ikke forandret seg i over 1000år?Kirken som flyter pedofile prester fra sted til sted skal biskopen ta vare på mens en syk prest skal han ikke føle opp? tvert imot han terroriserer presten i de grader at han møter vegen og roper hjelp!Mer patriarkalske en i den katolske kirken må man lete lenge til å finne. Biskopen er dessverre en veldig dårlig leder siden han ikke kan takle og ikke kan løse en personal konflikt, han burde fått smake sin egen medisin fra Vatikanet men de er sikkert ganske like hele gjengen.

  Nei religionsfriheten gjelder bare innen rimelighetens grenser ikke når det går på mobbing og helsa løs til de troende.

  Sett dere i fakta, lær fakta så kritiser har jeg sagt.

 2. Grunnen til at han er “oppsagt” er at den orden han har avlagt løfter til, har kalla han tilbake til Polen. Dermed er det ikkje noko Oslo Katolske Bispedøme kan gjere med saka. Dei har ingen jurisdiksjon på dette området.

  For det er ikkje ein vangleg “jobb” vi snakkar om, men eit kall frå kyrkja, eit kall han sjølv har avlagt løfter om. Dersom han ikkje vil leve opp til dei løftene er det heilt greit. Men då kan han ikkje samstundes kreve å vere prest.

  Dersom han ikkje deler det synet som kyrkja hans har, kvifor vere prest i den kyrkja?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s